Campagne voeren voor Dummies – Omgaan met aanhangers

door JAdB op 29/04/2010

in Varia

Regel 1:

Lid 1: Schoffeer uw eigen aanhangers niet (ten minste niet als de pers het kan horen).

Lid 2: Mocht u onverhoopt lid 1 overtreden, dan rest er slechts één ding: de schade te proberen te beperken door publiekelijke boetedoening.

Vorige post:

Volgende post: