Carmageddon

door SV op 10/06/2009

in Buitenland

De Supreme Court heeft besloten dat de overdracht van alle activa van Chrysler aan. . .Chrysler door mag gaan. Justice Ginsburg had Obama maandagochtend vermoedelijk de stuipen op het lijf gejaagd, toen zij besloot de overdracht te bevriezen op verzoek van drie pensioenfondsen uit Indiana. De pensioenfondsen, die ca. 17 miljoen door pand gedekte leningen aan Chrysler hadden uitstaan, meenden dat ten onrechte (i) de werknemers, pensioenfondsen en gewone crediteuren haar vóórgingen in rang en (ii) fondsen bedoeld voor het op de been houden van financiële instellingen werden gebruikt om de transactie te financieren.

De transactie kwam erop neer dat de regering Obama USD heel veel miljard in New Chrysler zou steken, die voor USD 2 mld alle activa in Chrysler zou kopen. Hiernaast zou New Chrysler de handelscrediteuren van Chrysler, een gedeelte van de verplichtingen aan dealers nakomen en het pensioenfonds van Chrysler een injectie van USD 4.6 mld geven. Het pensioenfonds wordt ook eigenaar van 68% van de aandelen in New Chrysler.
Probleem hierbij was dat de activa van Chrysler bezwaard waren met zekerheidsrechten, zodat de pandhouders (de pensioenfondsen en andere zgn. First Lien Lenders) voor de overdracht van activa hun toestemming moesten geven. In maart werd duidelijk dat zij dat weigerden tegen de aangeboden vergoeding.
Tom Poes verzon een list – op basis van s.363 van de Bankruptcy Code mogen goederen van een onderneming die in Chapter 11 verkeert (een soort van surséance, waarbij leveranciers een verplichting hebben hun leveranties te continueren) in een gecontroleerde veilig worden verkocht “free and clear of all title”.
Opmerkelijk aan de transactie is dat in effect de pensioenfondsen nu achter aan de rij aansluiten, terwijl zij bij een gewone Chapter 11 reorganisatie vóór alle andere schuldeisers zouden zijn voldaan.
Is die arme pensioenfondsen nu onrecht aangedaan? Niet of nauwelijks. De pensioenfondsen hebben voor iedere geleende dollar slechts USD 0.39 betaald – ten tijde van het aangaan vande lening in augustus 2007 was de toekomst van Chrysler al zeer onzeker. Door de deal krijgen ze nu “28 cents to the dollar”. Vervelend, maar niet geheel onvoorzien. Als de reorganisatie, die zij in maart nog hadden tegengehouden, niet zou zijn doorgegaan, zouden ze heel wat minder hebben ontvangen. De pensioenfondsen zijn in zekere zin in het zwaard van hun eigen hebzucht gevallen.
Interessanter is het inkijkje dat gegund wordt in de staatssteunkeuken. Hoe een autofabrikant kan vallen onder de definitie van financial institution (“. . .institutions including, without limitation, banks, insurance companies, broker dealers and savings associations.”) Hoe uiteindelijk een machtige vakbond het voor elkaar krijgt dat haar leden meerderheidsaandeelhouder worden in hun werkgever. En last, but not least, hoe een éénregelig briefje van de Supreme Court een multimiljardendeal kan ophouden. Ik wacht op de film.

Vorige post:

Volgende post: