Bestuursrecht

Magie en de vrijheid van onderwijs

door JAdB 30/01/2015
Thumbnail image for Magie en de vrijheid van onderwijs

Op menige christelijke school worden op aandringen van ouders, bepaalde “magische” boeken, zoals Harry Potter, van de boekenlijst geschrapt. Deze praktijk beperkt zich niet tot streng gereformeerde scholen. Ook op een aantal open protestants-christelijke scholen komt de spreuk “Expelliarmus” niet in het vocabulaire van de leerlingen voor; althans, dat is de bedoeling. Deze praktijk stuit […]

3 reacties Lees verder →

Zwabberend wetgeven

door Ingezonden 21/01/2015
Thumbnail image for Zwabberend wetgeven

Bij de uitoefening van zijn taken heeft de overheid vaak informatie nodig. Dat laat de aanpak van terrorisme ook duidelijk zien. Dat geldt ook voor taken die wat minder exotisch van aard zijn. Te denken valt aan de uitvoering van de belastingwetgeving. Zonder gegevens betreffende vermogen en/of inkomen kan de belastingdienst moeilijk vaststellen welk bedrag […]

3 reacties Lees verder →

Silicose

door JAdB 18/12/2014
Thumbnail image for Silicose

De Silicose-uitspraak is een klassieker: de rechter breidt daarin het bestuursorgaanbegrip uit om ervoor te zorgen dat burgers bij de bestuursrechter terecht kunnen wanneer zij te maken hebben met beslissingen van organen die “eigenlijk” overheid zijn, maar zich niet als zodanig presenteren. De Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers keerde uitkeringen uit aan (nabestaanden van) oud-mijnwerkers die getroffen […]

4 reacties Lees verder →

Naar een Algemene wet bestuursrecht voor de Europese Unie?

door Ingezonden 24/11/2014
Thumbnail image for Naar een Algemene wet bestuursrecht voor de Europese Unie?

Het is sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de vurige wens van de Europese Ombudsman en het Europees Parlement: een verordening voor administratieve procedures voor alle instellingen van de Europese Unie. Op 13 januari 2013 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen met het verzoek aan de Commissie om een initiatiefwet op te […]

5 reacties Lees verder →

Misbruik van de Wob

door JAdB 19/11/2014
Thumbnail image for Misbruik van de Wob

Het zijn feestmaanden bij de Afdeling. Na de piet-ontvankelijkverklaring van vorige week oordeelt de Afdeling nu dat een beroep niet-ontvankelijk verklaard mocht worden wegens misbruik van recht. Dat is zo bijzonder dat er een persbericht aan is gewijd op de website van de Raad van State. Eerst de feiten: het verhaal begint bij de oplegging […]

2 reacties Lees verder →

Piet-ontvankelijk

door JAdB 13/11/2014
Thumbnail image for Piet-ontvankelijk

In de Zwarte Pietenuitspraak van de Afdeling van afgelopen woensdag gebeurt iets wonderlijks op procesrechtelijk vlak. De traditionele media hebben dit volstrekt aan zich voorbij laten gaan. Curieus! Hier daarom alsnog het échte nieuws. De bestuursrechter is bijzonder streng waar het gaat om fundamentele regels van het procesrecht. Dit zijn met name regels over de […]

6 reacties Lees verder →

Dereguleren

door FTG 16/10/2014
Thumbnail image for Dereguleren

In de gemeente Hollands Kroon is een dereguleringsoperatie gaande, waarbij een groot aantal bepalingen uit de APV wordt geschrapt (zie onder 7.1 de korte toelichting, onder 7.2 de nieuwe voorgestelde APV en onder 7.4 de geldende APV). De bedoeling is te komen tot terugdringen van administratieve lastendruk, vergroting van de vrijheid van burgers en bedrijven […]

1 reactie Lees verder →

Uit de oude doos: Finsterwolde

door JAdB 18/09/2014
Thumbnail image for Uit de oude doos: Finsterwolde

Dit blog is bij uitstek de plaats voor staats- en bestuursrechtelijke curiosa. Die zijn niet alleen in het heden te vinden (zoals vreemde manieren om stemmen te tellen), ook het verleden bevat een schat aan anekdotes. De staatsrechtliefhebber kent Finsterwolde wel. Niet zozeer omdat staatsrechtliefhebbers ook graag 13e eeuwse kerken bezoeken, maar omdat de gemeente Finsterwolde […]

1 reactie Lees verder →

Rechtspraak: vraagstukken van bekostiging

door JAdB 19/08/2014
Thumbnail image for Rechtspraak: vraagstukken van bekostiging

Een basisschool gaf subsidiegeld uit om leerlingen van en naar de school te vervoeren. Dat is niet conform de regels, vond de minister. Een school moet (kort gezegd) de bekostiging besteden ten behoeve van het onderwijs; zie art. 148 Wet op het primair onderwijs. De minister vordert het verkeerd bestede geld terug door op grond van art. 4:49, eerste […]

0 reacties Lees verder →

Oplossing voor Wob-graaien

door JAdB 10/07/2014
Thumbnail image for Oplossing voor Wob-graaien

Als een bestuursorgaan niet op tijd een besluit op een aanvraag neemt, moet het daarvoor boeten. Of beter: een dwangsom betalen. Dat geldt ook als niet tijdig een besluit wordt genomen naar aanleiding van een Wob-aanvraag. De beslistermijn daarvoor is maximaal acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag. Het probleem met Wob-verzoeken is echter […]

6 reacties Lees verder →