Europa

Naar een Algemene wet bestuursrecht voor de Europese Unie?

door Ingezonden 24/11/2014
Thumbnail image for Naar een Algemene wet bestuursrecht voor de Europese Unie?

Het is sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de vurige wens van de Europese Ombudsman en het Europees Parlement: een verordening voor administratieve procedures voor alle instellingen van de Europese Unie. Op 13 januari 2013 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen met het verzoek aan de Commissie om een initiatiefwet op te […]

5 reacties Lees verder →

Europese fractie Farage valt uiteen

door MD 17/10/2014
Thumbnail image for Europese fractie Farage valt uiteen

EUobserver meldt vandaag dat de fractie Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD) vandaag uiteen valt nadat het Litouwse lid Iveta Grigule eruit gestapt is. Een persbericht EFDD meldt dat Grigule gechanteerd zou zijn om uit de fractie te stappen. Anders zou ze het voorzitterschap een parlementaire delegatie naar Kazachstan niet gekregen hebben. Alle beschuldigden […]

8 reacties Lees verder →

Staatsrechtconferentie 2014: over de architectuur van het openbaar bestuur

door MD 15/10/2014
Thumbnail image for Staatsrechtconferentie 2014: over de architectuur van het openbaar bestuur

De Staatsrechtconferentie van 2014 heeft als thema: De architectuur van het openbaar bestuur. Over collectieve en individuele besluitvorming. Zij vindt plaats op vrijdag 19 december in Groningen. Centraal staat de vraag of de wijze waarop individuele en collectieve besluitvorming en de verantwoording daarover is vormgegeven nog steeds adequaat is. Collectieve besluitvorming is samen met collectieve […]

0 reacties Lees verder →

Timmermans als reguleringstsaar?

door AM 10/09/2014
Thumbnail image for Timmermans als reguleringstsaar?

De laatdunkende reacties op het bericht dat minister Timmermans de post ‘Better Regulation’ (‘Betere Regelgeving’ of ‘Betere Regulering’) krijgt, zijn wel wat bijgetrokken, al gaan de meeste positieve reacties over de aankondiging van Juncker dat Timmermans zijn rechterhand wordt. Het beeld van “chef personeelszaken” is naar de achtergrond verdwenen, maar “chef regeltjes”, zoals een krant het […]

2 reacties Lees verder →

Rechtsvorming en rechtsbescherming

door RdG 28/08/2014
Thumbnail image for Rechtsvorming en rechtsbescherming

Met de invoering van de Wet versterking cassatierechtspraak is twee jaar geleden een aantal belangrijke veranderingen in gang gezet. Lagere rechters hebben inmiddels de mogelijkheid gekregen prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad (art. 393 Rv), de selectie aan de poort is ingevoerd (art. 80a RO) en de opzet van en toegang tot de cassatiebalie […]

1 reactie Lees verder →

Annie naar Brussel

door Redactie 05/06/2014
Thumbnail image for Annie naar Brussel

Boerin Annie Schreijer-Pierik is met een gigantische berg voorkeurstemmen in het Europees Parlement gekozen voor het CDA. Ze behaalde als nummer 25 op de lijst het ongekende aantal van 113.000 stemmen, veel meer dan de vereiste 18.284 (meer dan 10% van de kiesdeler). Schreijer-Pierik zat eerder voor het CDA in de Tweede Kamer (1998-2010) en […]

1 reactie Lees verder →

Geert Wilders eist hoofd eurofiele burgemeesters

door CM 22/05/2014
Thumbnail image for Geert Wilders eist hoofd eurofiele burgemeesters

Geert Wilders en Martin Bosma schijnen tegenwoordig niet meer samen door een deur te kunnen, maar de relatie was een week geleden nog goed genoeg om gebroederlijk Kamervragen te stellen over een brief die burgemeester Hafkamp van het Noord-Hollandse Bergen met de stempas had meegestuurd. Volgens de beide PVV’ers was die brief bepaald geen neutrale […]

2 reacties Lees verder →

Haagse hobbels op weg naar Straatsburg en Brussel

door Redactie 20/05/2014
Thumbnail image for Haagse hobbels op weg naar Straatsburg en Brussel

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een drietal interessante uitspraken gedaan. De zaak die de meeste aandacht heeft getrokken, betrof de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren. Die partij had op de oorspronkelijke lijst de namen van de Amerikaanse filosoof Tom Regan, de Canadese politiek filosoof […]

0 reacties Lees verder →

Leugens, grove leugens en zetelvoorspellingen

door Ingezonden 12/05/2014
Thumbnail image for Leugens, grove leugens en zetelvoorspellingen

Het wordt de kiezer niet gemakkelijk gemaakt in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement. De nationale media hebben massaal besloten om net te doen alsof er op 22 mei geen Europese, maar nationale verkiezingen plaatsvinden. Het in Maastricht georganiseerde debat tussen de kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie werd noch […]

4 reacties Lees verder →

Update ministerraad 25 april 2014

door Redactie 29/04/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 25 april 2014

Op de persconferentie na de ministerraad ging het over de Europese verkiezingen. Over minder dan vier weken worden wij al geacht een stem uit te brengen voor het Europees parlement. Premier Rutte werd ondervraagd over de dreigende lage opkomst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen viel het uiteindelijk mee, maar voor de Europese parlementsverkiezingen wordt een nog lagere […]

5 reacties Lees verder →