Grondrechten

Hoezo, ‘open overheid’?

door Ingezonden 02/03/2015
Thumbnail image for Hoezo, ‘open overheid’?

Het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) zal op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. Het doel van deze nieuwe wet is – aldus de memorie van toelichting – om overheden en semi-overheden transparanter te maken, om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur […]

0 reacties Lees verder →

Hypocrisie en religie

door CM 02/02/2015
Thumbnail image for Hypocrisie en religie

Het is een koude dag in februari 2020. Enkele dagen eerder is het Amerikaanse leger van de Republikeinse president Ben Carson met groot machtsvertoon Jemen binnengevallen in het kader van de immer voortdurende War on Terror. Berichten over burgerslachtoffers (“collateral damage”) stapelen zich op in de media en ook in Nederland is de verontwaardiging groot. […]

1 reactie Lees verder →

Magie en de vrijheid van onderwijs

door JAdB 30/01/2015
Thumbnail image for Magie en de vrijheid van onderwijs

Op menige christelijke school worden op aandringen van ouders, bepaalde “magische” boeken, zoals Harry Potter, van de boekenlijst geschrapt. Deze praktijk beperkt zich niet tot streng gereformeerde scholen. Ook op een aantal open protestants-christelijke scholen komt de spreuk “Expelliarmus” niet in het vocabulaire van de leerlingen voor; althans, dat is de bedoeling. Deze praktijk stuit […]

3 reacties Lees verder →

Nogmaals: de BESte oplossing?

door Redactie 28/01/2015
Thumbnail image for Nogmaals: de BESte oplossing?

Bijna een jaar geleden schreven we op dit weblog over het kiesrecht voor de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba – de zogenaamde BES-eilanden – en over de invloed van Nederlanders in het Caribisch deel van Nederland op de samenstelling van de Eerste Kamer. Voor toekenning van kiesrecht voor de eilandsraden aan niet-Nederlanders op […]

6 reacties Lees verder →

PrIVOcy: een liberaal-democractische blinde vlek

door Ingezonden 23/01/2015
Thumbnail image for PrIVOcy: een liberaal-democractische blinde vlek

Afgelopen jaar won onze minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten zijn vierde ‘Big Brother award’. Ditmaal had hij zijn nominatie onder andere te danken aan zijn wetsvoorstel ANPR (Automatische kentekenplaatherkenning) en het doordrukken van de bewaarplicht voor telecomgegevens. Het eerste wetsvoorstel regelt het bewaren van kentekengegevens van gecontroleerde weggebruikers en het tweede voorstel verplicht […]

4 reacties Lees verder →

Toetreden tot het EVRM niettegenstaande Opinie 2/13

door LFMB 27/12/2014
Thumbnail image for Toetreden tot het EVRM niettegenstaande Opinie 2/13

Het bindende negatieve Advies van het Hof van Justitie inzake de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM heeft een aantal verwachtingen geknakt. Wie had gedacht dat na de heronderhandeling van de toetredingsovereenkomst, nadat de eerdere ontwerp-overeenkomst was verworpen door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, deze alsnog naar de prullenbak zou worden verwezen door […]

1 reactie Lees verder →

Nee, de dorpsgek van Oud-West gaat Geert Wilders niet redden

door CM 20/12/2014
Thumbnail image for Nee, de dorpsgek van Oud-West gaat Geert Wilders niet redden

Het kan bijna geen toeval zijn. Op dinsdag 16 december 2014 beslist de Hoge Raad dat de homo-onvriendelijke uitspraken van politicus Delano Felter mogelijk toch strafbaar zijn en iets meer dan een dag later beslist het Openbaar Ministerie dat politicus Geert Wilders wordt vervolgd wegens zijn uitspraken over minder Marokkanen. Felter had uitspraken gedaan die […]

5 reacties Lees verder →

Slaat politierechter de plank mis met veroordeling van raadslid wegens belediging?

door LD 17/11/2014
Thumbnail image for Slaat politierechter de plank mis met veroordeling van raadslid wegens belediging?

Krasse zeventiger Wil Verschuur is in Alphen aan den Rijn gemeenteraadslid voor de partij Beter Alphen. In die hoedanigheid heeft ze ook naar eigen zeggen het hart op de tong en zegt ze de waarheid. De woorden die zij in juli van dit jaar toevoegde aan een collega-raadslid van D66 waren echter voor het Open […]

8 reacties Lees verder →

Materieel grondwetgevingsbevel

door MN 07/11/2014
Thumbnail image for Materieel grondwetgevingsbevel

Sinds 1 november jl. heeft de Hoge Raad een nieuwe president: mr. Feteris. Bij zijn installatie sprak hij een rede uit, waarin hij verkent welke koers hij de Hoge Raad gedurende zijn presidentschap wil laten varen. In zijn rede doet de nieuwe president een nauwelijks mis te verstane oproep. Ik citeer: De rechter vervult een onmisbare rol bij […]

5 reacties Lees verder →

Boekreview: Law, Nation-Building & Transformation

door RdG 08/10/2014
Thumbnail image for Boekreview: Law, Nation-Building & Transformation

In april 1994 vinden voor het eerst na afschaffing van de apartheid  democratische verkiezingen plaats in Zuid-Afrika. In 2014 viert Zuid-Afrika twintig jaar democratie. Men rouwt om de dood van anti-apartheidsstrijder en eerste zwarte president Nelson Mandela, maar staat tegelijkertijd stil bij de enorme ontwikkeling die Zuid-Afrika heeft doorgemaakt. Na afschaffing van de apartheid werd […]

0 reacties Lees verder →