Haagse vierkante kilometer

Van wie zijn zij? Verweesde initiatiefwetsvoorstellen

door GB 23/03/2017
Thumbnail image for Van wie zijn zij? Verweesde initiatiefwetsvoorstellen

Omdat initiatiefwetsvoorstellen steeds populairder worden om aandacht te trekken, groeit ook de hoeveelheid losse flodders die vertrekkende Kamerleden als dank voor het aangenaam verpozen op de planken achterlaten. Inmiddels zijn er ongeveer 100 politieke opwellingen aanhangig, het oudste voorstel sinds 26 februari 1998 toen het PvdA-Kamerlid Van Nieuwenhoven iets aan de ‘differentiatie van arbeidsduurpatronen’ wilde gaan doen. Van wie […]

0 reacties Lees verder →

Joost zwaait af; voorstel-Taverne ingetrokken

door GB 22/03/2017
Thumbnail image for Joost zwaait af; voorstel-Taverne ingetrokken

Vandaag zwaait het Kamerlid Joost Taverne (VVD) af. Bij het kleine publiek was hij bekend van de voorkeurstemmen-actie ‘Joost kan het schudden’. Het grote publiek zag hem klooien met zijn knoopje bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. In het staatsrecht kennen we hem als een smaakmaker die we met enige weemoed zien vertrekken. Samen met […]

0 reacties Lees verder →

Hoogste bestuursrechters geven duidelijk signaal aan de politiek

door Ingezonden 22/03/2017
Thumbnail image for Hoogste bestuursrechters geven duidelijk signaal aan de politiek

Handen af van de hoogste bestuursrechtspraak. Dat is de boodschap die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de Hoge Raad (HR) en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) hebben voor de wetgever. Deze instanties hebben gezamenlijk een position […]

0 reacties Lees verder →

Formeren is proberen

door Ingezonden 20/03/2017
Thumbnail image for Formeren is proberen

De verkiezingsuitslag van 15 maart laat een (verdere) versnippering van het Nederlandse politieke landschap zien. Een coalitie zal uit minstens vier partijen moeten bestaan. Hoe zal de formatie in de komende maanden verlopen? Voor de Nederlandse situatie geldt dat de Grondwet niets regelt over de weg van verkiezingen naar een nieuw kabinet. De Koning benoemt […]

0 reacties Lees verder →

Turkey v. Banana Republic

door TDG 15/03/2017
Thumbnail image for Turkey v. Banana Republic

Gelieve geen Turkse ministers hierheen te zenden om campagne te voeren voor het Turkse referendum, aldus de Nederlandse regering. Dat riekt naar censuur, en dat vindt Erdogan ook. Daarom dreigt hij nu met een gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Of zo’n klacht kansrijk is, hangt onder andere af van […]

1 reactie Lees verder →

De vrijheid van meningsuiting van Turkse ministers

door GB 14/03/2017
Thumbnail image for De vrijheid van meningsuiting van Turkse ministers

Niemand, zegt artikel 7 van de Grondwet in absolute termen, heeft voorafgaand verlof nodig om hier iets te mogen zeggen. Anders dan bijvoorbeeld het kiesrecht, is de vrijheid van meningsuiting niet beperkt tot mensen met de Nederlandse nationaliteit. De meeste klassieke grondrechten uit de Grondwet gelden royaal voor ‘een ieder’, onafhankelijk van het paspoort. Artikel […]

0 reacties Lees verder →

Wordt de kiezer wijzer van het giftenoverzicht?

door Ingezonden 09/03/2017
Thumbnail image for Wordt de kiezer wijzer van het giftenoverzicht?

€ 24.575.638,54. Dat is het bedrag aan giften die politieke partijen hebben ontvangen van 2015 tot en met begin 2017 volgens het recent verschenen overzicht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is de eerste keer dat vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen een dergelijk overzicht openbaar wordt. Aanleiding daarvoor is de Wet financiering […]

0 reacties Lees verder →

Discriminerende rector? Diploma ongeldig!

door GB 06/03/2017
Thumbnail image for Discriminerende rector? Diploma ongeldig!

Afgelopen vrijdag arriveerde in de Senaat een brief die belangrijk is voor de stemmingen van morgen. Het is een soort spoednovelle, bedoeld om de nieuwe Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs te redden. Het voorstel voor deze nieuwe wet bevat een bijzondere bevoegdheid: de minister van onderwijs mag voortaan de deuren gaan sluiten van alle onderwijsinstellingen […]

0 reacties Lees verder →

Of toch liever loten?

door GB 04/03/2017
Thumbnail image for Of toch liever loten?

Koning Willem-Alexander vult er zijn feestdis mee en volgens Van Reybrouck is het de democratische weg voorwaarts: niet kiezen maar loten. Als ‘het volk’ zichzelf om feitelijke redenen toch door een afvaardiging moet laten besturen, laat de selectie dan aselect zijn. Geen stelsel zo democratisch is als dat waar de willekeurige burger aan de macht […]

4 reacties Lees verder →

Formatie 2017: voorbeschouwing

door GB 03/03/2017
Thumbnail image for Formatie 2017: voorbeschouwing

De voorbeschouwing op de formatie is begonnen! Het Montesquieu Instituut verzamelde vier old boys aan de borreltafel om de relevante staatsrechtelijke kwesties alvast te benoemen. Waar moeten we op letten, straks vanaf 16 maart? Op de rol van de Koning. Alexander van Kessel, een van de rapporteurs over de formatie van 2012, stelde dat destijds […]

0 reacties Lees verder →