Haagse vierkante kilometer

Rechtbank: cessieovereenkomsten SP zijn nietig

door Redactie 24/02/2017
Thumbnail image for Rechtbank: cessieovereenkomsten SP zijn nietig

Staatsrechtprofessor Douwe Jan Elzinga haalde onlangs op dit weblog weer eens flink uit naar de Socialistische Partij (SP). De partij verplicht volksvertegenwoordigers en bestuurders hun recht op bezoldiging, schadeloosstelling of vergoeding aan de partij over te dragen. Overheden betalen vervolgens rechtstreeks aan de partij uit. “Staatsrechtelijk ondeugdelijk”, aldus Elzinga, die al jaren strijd voert tegen […]

0 reacties Lees verder →

Wijziging Rgbv en het doorploegen van verdragen

door Ingezonden 23/02/2017
Thumbnail image for Wijziging Rgbv en het doorploegen van verdragen

Op 14 februari behandelde de Eerste Kamer het voorstel van VVD-Kamerlid Joost Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (Rgbv). Zijn voorstel werd zonder stemming aangenomen. Wat mij betreft een goede zaak, maar Taverne zei wel iets merkwaardigs. De wijziging betreft artikel 2 Rgbv. Daarin komt een informatieplicht te staan: ‘Bij de voorlegging […]

0 reacties Lees verder →

Driemanschap adviseert Staatscommissie

door GB 22/02/2017
Thumbnail image for Driemanschap adviseert Staatscommissie

Drie mannen lopen in lange regenjassen langs de Hofvijver. Ze zetten hun kraag op en kijken bezorgd. Dat zijn ze ook. Over de politieke situatie van ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over het tanende vertrouwen van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbeweeglijkheid van de Grondwet. Over […]

0 reacties Lees verder →

Staatsrecht in verkiezingstijd: voltooid leven

door JHG 20/02/2017
Thumbnail image for Staatsrecht in verkiezingstijd: voltooid leven

De aankomende verkiezingen gaan onder andere over het recht op hulp bij zelfdoding bij ‘voltooid leven’. Het is een onderwerp dat de afgelopen jaren veel politieke en maatschappelijke belangstelling heeft genoten. Al in 1991 pleitte Huib Drion ervoor om oudere mensen die niet meer willen leven, de mogelijkheid te geven om hun leven op een waardige […]

0 reacties Lees verder →

Rechtsstatelijke doorrekening verkiezingsprogramma’s: behoorlijk willekeurig

door CM 16/02/2017
Thumbnail image for Rechtsstatelijke doorrekening verkiezingsprogramma’s: behoorlijk willekeurig

De Commissie Rechtsstatelijkheid in Verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft de verkiezingsprogramma’s van 13 politieke partijen beoordeeld op rechtsstatelijkheid. Deze ‘quick scan’ leverde veel media-aandacht op en op zichzelf is het prima dat de commissie er een aantal zeer dubieuze en zelfs openlijk discriminerende voorstellen uithaalt en van een rode kaart voorziet. Aan […]

0 reacties Lees verder →

Wiens idee was de benoeming van Teeven dan wel?

door GB 15/02/2017
Thumbnail image for Wiens idee was de benoeming van Teeven dan wel?

Nog even over Teeven. Vandaag stuurde de minister van BZK een brief naar de Kamer waarin hij meedeelde dat hij geen voordracht had gedaan voor de benoeming van een lid van de Afdeling advisering van de Raad van State, noch voornemens was dat binnen korte termijn te doen. Die brief is staatsrechtelijk behoorlijk uitzonderlijk, omdat […]

0 reacties Lees verder →

Is de rechtsstaat een linkse hobby?

door GB 15/02/2017
Thumbnail image for Is de rechtsstaat een linkse hobby?

‘Uw rechtsstaat, niet de onze!’ Met die leus protesteerden ooit krakers tegen het leegknuppelen van kraakpanden ter bescherming van het eigendomsrecht van vastgoedspeculanten. Tegenwoordig hangen de bordjes anders en lijkt de rechtsstaat van een reactionair excuus een linkse hobby geworden. ‘Rechtse plannen niet rechtsstatelijk,’ zo vatte Mr. Online het advies van de Commissie Rechtsstatelijkheid van de […]

0 reacties Lees verder →

Staatsraad Teeven: Liberale vriendjespolitiek of constitutioneel Stockholmsyndroom?

door GB 13/02/2017
Thumbnail image for Staatsraad Teeven: Liberale vriendjespolitiek of constitutioneel Stockholmsyndroom?

Fred Teeven krijgt, naar verluidt, levenslang bij de Raad van State. Na de benoeming van Gerard Roes (de directeur-generaal die het bonnetje niet kon vinden) is dit de tweede keer dat ze op de Kneuterdijk het personenregister van het rapport van de Comissies-Oosting erbij gepakt hebben. Bovendien is het de derde keer, na de benoeming […]

1 reactie Lees verder →

Formatie 2017: De Rob adviseert open coalitieakkoord

door GB 10/02/2017
Thumbnail image for Formatie 2017: De Rob adviseert open coalitieakkoord

Eind januari nam de Raad voor het openbaar bestuur alvast een voorschot op de formatie van 2017. In een ‘signalement‘ adviseerde de club van Jacques Wallage om het straks niet de bont te maken aan de onderhandelingstafel. In de voor dit onderwerp vertrouwde bouwvakkersretoriek drukte de Rob de fractievoorzitters nog maar weer eens op het […]

0 reacties Lees verder →

Staatsrecht in verkiezingstijd: non-discriminatie

door JHG 07/02/2017
Thumbnail image for Staatsrecht in verkiezingstijd: non-discriminatie

Vrouwen krijgen minder geld dan mannen voor hetzelfde werk. Ben je jong en heb je een buitenlands klinkende achternaam? Dan kom je moeilijker aan de slag dan je leeftijdgenoot met een Nederlandse achternaam. Heb je een handicap? Dan is er geen garantie dat je gemakkelijk met het openbaar vervoer kunt reizen. Ook homoseksuelen en interseksuelen […]

0 reacties Lees verder →