Recensies

Het verhaal van de Grondwet overtuigt

door DJE 14/11/2019
Thumbnail image for Het verhaal van de Grondwet overtuigt

Enkele weken geleden verscheen bij Prometheus het lijvige boek ‘Het verhaal van de Grondwet’ van Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht in Leiden. Het is een zeer boeiend geschrift geworden, waarin nauwelijks een accent ligt op allerlei juridische en staatsrechtelijke vraagstukken. Voermans toont het lef en heeft de ‘guts’ om de verschijnselen grondwet en constitutionele […]

Lees verder →

Rapport staatscommissie-Remkes mist politieke steun

door DJE 14/01/2019
Thumbnail image for Rapport staatscommissie-Remkes mist politieke steun

Een deel van de bevolking voelt zich niet vertegenwoordigd in het politieke stelsel en daarom moet het stelsel bij de tijd worden gebracht. Dat is het kernprobleem dat door de Staatscommissie-Remkes is neergelegd in  haar eindrapport. Er worden mooie historische vergezichten geschetst en de feitelijke analyse van de staatscommissie is degelijk en overtuigend. Maar de […]

Lees verder →

Nieuw nummer TvCR (2017/4)

door STKR 12/11/2017
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2017/4)

In het herfstnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht een artikel van Niels Jak over de binding van semipublieke instellingen aan het EU-Grondrechtenhandvest. Door de voortdurende verschuiving van de uitvoering van publieke taken naar semipublieke instellingen en de daarmee gepaard gaande uitbesteding van publieke-taakbehartiging aan private actoren, is het de vraag in hoeverre de eisen […]

Lees verder →

Nieuw nummer TvCR (2017/3)

door STKR 02/09/2017
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2017/3)

Het zomernummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) opent met een artikel van Joost Westerweel en Frank van Tienen over het gemeentelijke referendum in de praktijk. Tegen de achtergrond van de groeiende, maar tegelijkertijd omstreden betekenis van het referendum op nationaal niveau, constateren de auteurs dat op lokaal niveau al geruime tijd volop gebruik […]

Lees verder →

Nieuw nummer TvCR (2017/2)

door STKR 14/05/2017
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2017/2)

Het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) opent met een artikel van Gert Jan Veerman, die ingaat op de aloude bewering dat amendementen de kwaliteit van Nederlandse wetgeving aantasten. Na een schets van de constitutionele betekenis van het amendementsrecht gaat hij aan de hand van nieuw empirisch onderzoek na in welke gevallen amendementen […]

Lees verder →

Boekreview: Welke democratie?

door GB 10/03/2017
Thumbnail image for Boekreview: Welke democratie?

De Nederlandse rechtsorde wordt regelmatig als één groot complot ontmaskerd. Hoe absurd die conclusie ook klinkt, de achterliggende redenering is doorgaans nog niet zo gemakkelijk gedemonteerd. Zo ook het boekje Welke democratie van Jan Storm. Storm verdeelt zijn publiek in drie groepen. Met ‘ons’ bedoelt hij de gewone burgers die zuchten onder ‘de voogdij van […]

5 reacties Lees verder →

Boekreview: Niet de kiezer is gek

door GB 05/02/2017
Thumbnail image for Boekreview: Niet de kiezer is gek

Het regent democratische pamfletten, deze dagen. Zo beschouwd is het boekje van Tom van der Meer niets bijzonders. Maar omdat deze Nederlandse Van Reybrouck door de regering in de Staatscommissie-Remkes werd gestopt, is de hoek waaruit in zijn pamflet de staatkundige wind waait van bijzonder belang. Die hoek is opvallend. Want verder dan kapsel, stoppels en colbertje […]

Lees verder →

Nieuw nummer TvCR (2017/1)

door STKR 25/01/2017
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2017/1)

Het januari-nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) opent met een artikel van Gerhard Hoogers en Gohar Karapetian over de binding van Koninkrijksorganen aan de nationale grondrechten. Dit blijkt, anders dan ten aanzien van verdragsrechtelijke mensenrechten, minder vanzelfsprekend dan wellicht gedacht. Aan de hand van een analyse van de wordingsgeschiedenis van de huidige Koninkrijksconstitutie, […]

Lees verder →

Wie is de Nederlandse Designated Survivor? I

door GB 17/01/2017
Thumbnail image for Wie is de Nederlandse Designated Survivor? I

Het zat al in The West Wing, in de aflevering waarin Josh van Leo de opdracht krijgt ‘to pick a guy’. Josh wijst vervolgens de minister van landbouw aan als designated survivor omdat hij, zo legt hij Donna uit, in de verste verten geen rekening houdt met een opgeblazen Capitool. Dus kiest hij voor een […]

Lees verder →

Boekbespreking: Oranje tegen de Zonnekoning.

door FTG 09/01/2017
Thumbnail image for Boekbespreking: Oranje tegen de Zonnekoning.

1688 was geen topjaar voor Jacobus II (of, zoals Engelsen hem halsstarrig blijven noemen, James II). Hij was nog maar een paar jaar koning, maar had reeds een groot deel van de Engelsen tegen zich in het harnas gejaagd. Hij was een katholiek en benoemde steeds meer mede-katholieken (in strijd met het recht overigens) op […]

Lees verder →