strafrecht

Stop het liegen (niet)

door IvorenToga 13/05/2014
Thumbnail image for Stop het liegen (niet)

Medeblogger Korthals Altes kwam vorige maand met een originele en inventieve beschouwing over de liegende verdachte. De liegende verdachte moet worden teruggedrongen en dat kan – zonder enige twijfel – door hem onder ede te laten verklaren. Of hij vertelt de waarheid of hij zwijgt. Dat is nogal wat. De verklaringsvrijheid van de verdachte wordt […]

Lees verder →

Stop het liegen

door IvorenToga 09/05/2014
Thumbnail image for Stop het liegen

Aan het begin van elke strafzitting deelt de rechter na het controleren van de personalia aan de voor hem zittende (terechtstaan komt bijna niet meer voor…) verdachte steevast mee dat hij verder op vragen geen antwoorden hoeft te geven. Dat is een uitvloeisel van het fundamentele recht van iedere verdachte onschuldig te worden geacht, zolang […]

Lees verder →

Wat is een doctorstitel nog waard?

door LD 18/04/2014
Thumbnail image for Wat is een doctorstitel nog waard?

Daar sta je dan. Na jaren van diepgravend onderzoek, nachtelijke arbeid en een verwaarloosd sociaal leven kun je eindelijk je proefschrift verdedigen. Na de succesvolle verdediging krijg je een prachtig getuigschrift mee en mag je jezelf “doctor” noemen en “dr.” voor je naam plaatsen. De titel “doctor” wordt beschermd door de Wet op het hoger […]

2 reacties Lees verder →

Redt de dorpsgek van Oud-West Geert Wilders?

door CM 01/04/2014
Thumbnail image for Redt de dorpsgek van Oud-West Geert Wilders?

Delano Felter behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in Amsterdam als lijsttrekker van de Republikeinse Moderne Partij (RMP) slechts 197 stemmen. Het behoeft geen betoog dat dit niet genoeg was voor een raadszetel. Waarschijnlijk zou hij onder normale omstandigheden weer geruisloos van het politieke toneel zijn verdwenen. In de aanloop naar de verkiezingen had Felter […]

6 reacties Lees verder →

De ambachtelijkheid van het rechterlijk motiveren onder de loep

door IvorenToga 25/03/2014
Thumbnail image for De ambachtelijkheid van het rechterlijk motiveren onder de loep

De antropologie van ambachtelijk werk In zijn fraaie boek The future of the past beschrijft Alexander Stille in een van zijn hoofdstukken hoe de antropologisch onderzoeker Giancarlo Scoditti lange tijd leefde tussen het Papoeavolk van het eiland Kitawa en gedurende zijn vele participerende jaren de overlevering van de ceremoniële kanobouw probeerde vast te leggen. Zijn […]

2 reacties Lees verder →

Wilders: wordt vervolgd

door GB 21/03/2014
Thumbnail image for Wilders: wordt vervolgd

Het was niet de week van Geert Wilders. In Den Haag verloor zijn PVV een zetel en werd niet de PVV maar D66 de grootste partij. Niemand wil lokaal of landelijk met de PVV samenwerken en iedereen, tot in het buitenland toe, buitelt over de PVV-voorman heen vanwege zijn ophitsende uitspraken over minder Marokkanen. Tweede […]

3 reacties Lees verder →

Rechters bedrijven politiek met wetgevingsadvisering

door IvorenToga 18/03/2014
Thumbnail image for Rechters bedrijven politiek met wetgevingsadvisering

Naast het spreken van recht in concrete gevallen geven rechters via de Raad voor de Rechtspraak advies over wetsvoorstellen. In de moeizame relatie tussen Raad en rechters bieden de adviezen de Raad dikwijls de mogelijkheid om te laten zien dat de Raad er vooral vóór de rechter is en fungeert als een buffer tussen de […]

2 reacties Lees verder →

Nog minder versnippering

door IvorenToga 11/03/2014
Thumbnail image for Nog minder versnippering

Allerlei factoren beïnvloeden de omvang, de duur en de – variatie aan – inhoud van de zittingen waarmee strafrechters in hun werk te maken krijgen. Zo wordt op steeds meer zaken het etiket “specialistisch” geplakt en worden daarvoor aparte teams, clusters of hoe je het ook verder wilt noemen in het leven geroepen, en dus […]

Lees verder →

Een vraaggesprek

door IvorenToga 04/03/2014
Thumbnail image for Een vraaggesprek

M(eester): Is het niet zo dat we in onze samenleving het leven als het hoogste goed beschouwen? L(eerling): Ja ik zou menen dat dit zo is. M: Betekent dat dan niet ook dat het opzettelijk of door schuld, beëindigen van dat leven als een zeer ernstig feit moet worden beschouwd? L: Ja dat denk ik […]

1 reactie Lees verder →

Recht doen. Samenwerken loont. Rapport Taskforce OM-ZM februari 2014

door IvorenToga 27/02/2014
Thumbnail image for Recht doen. Samenwerken loont. Rapport Taskforce OM-ZM februari 2014

Eergisteren en gisteren stond ik op Ivorentoga.nl uitvoerig stil bij de moeizame samenwerking tussen de geledingen van de strafafdelingen van de rechtspraak en bij de even moeizame samenwerking tussen OM en ZM. Sinds 2009 pleit ik voor integraal samenwerken en het tegengaan van de verkokering in de organisatie van het strafproces. De grote organisatorische fragmentatie […]

1 reactie Lees verder →