Uncategorized

Waartoe dient artikel 3:3 Awb eigenlijk nog? Een casus.

door Ingezonden 22/05/2013
Thumbnail image for Waartoe dient artikel 3:3 Awb eigenlijk nog? Een casus.

In het Drentse dorp Buinen betrekt een nieuwe inwoner een huisje dat is gelegen aan de voormalige N.O.L.S. spoorbaan, die Zwolle met Delfzijl verbond. Het bijzondere aan het stukje spoorbaan is dat het laaggelegen is en voorzien van een twee meter hoger gelegen werkpad (het zogenoemde “Spoorpad”) ten westen van die spoorbaan, dat nog vrijwel […]

17 reacties Lees verder →

Huilen met de lamp aan

door Ingezonden 04/05/2013
Thumbnail image for Huilen met de lamp aan

’Volgens mij heeft de coalitie een duidelijke uitspraak gedaan’. Dat was de kernachtige conclusie waarmee Kamervoorzitter Van Miltenburg donderdagavond 25 april een slepend ordedebat probeerde te beëindigen. Dat het hierna finaal uit de hand liep is niet zo vreemd, omdat haar conclusie impliceert dat besluitvorming bij meerderheid van de Kamer – in de praktijk vaak […]

1 reactie Lees verder →

Staatsrechtconferentie 2013: Integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht

door Redactie 17/03/2013
Thumbnail image for Staatsrechtconferentie 2013: Integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht

Op vrijdag 13 december 2013 vindt de Staatsrechtconferentie plaats. De conferentie wordt dit jaar georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met het VU Centre for Law and Governance. Het centrale thema is ‘integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht’. Welke mogelijkheden biedt het recht in kwesties rondom […]

1 reactie Lees verder →

De affaire-Stapel heeft niets opgeleverd

door MN 30/01/2013
Thumbnail image for De affaire-Stapel heeft niets opgeleverd

Goed wetenschappelijk onderzoek voldoet aan enkele basale voorwaarden. Dingen die er niet toe doen mogen de resultaten niet beïnvloeden, de gehanteerde onderzoeksmethode moet betrouwbaar zijn en de uitkomsten zijn verifieerbaar. Er zijn vast nog meer belangrijke voorwaarden te noemen. Je mag verwachten dat universiteiten die voorwaarden tot in de puntjes beheersen – dat is zo […]

0 reacties Lees verder →

De officiële uitslag

door BM 17/09/2012
Thumbnail image for De officiële uitslag

Bij het feest der democratie hoort ook een after party. De Kiesraad had voor heden namiddag in de Oude Zaal van de Tweede Kamer genood om de uitslag van de verkiezingen bekend te maken. Dat is altijd een prettige gelegenheid met een formeel doch vriendelijk sfeertje. En spannend. Vooral voor de kandidaten die hopen met […]

5 reacties Lees verder →

50PLUS stemt (niet) als vijfde colonne van de PVV

door CM 17/09/2012
Thumbnail image for 50PLUS stemt (niet) als vijfde colonne van de PVV

Senator Jan Nagel van de politieke partij 50PLUS haalde de afgelopen week het nieuws met zijn interpellatie in de Eerste Kamer over dreigende kortingen bij de pensioenfondsen. Zijn eigen partij was er maar wat trots op. Het is echter veel interessanter om te zien waar Nagel (ex-PvdA, ex-Leefbaar Nederland) niet het nieuws mee haalde. Door […]

0 reacties Lees verder →

Luie bijstandsgerechtigden of luie onderzoekers?

door AT 17/08/2012
Thumbnail image for Luie bijstandsgerechtigden of luie onderzoekers?

De bijstandsgerechtigde is laks. Volgens de NOS is dat de conclusie die staatssecretaris De Krom verbindt aan een onderzoek dat onder zijn auspiciën is verschenen. Op de eigen website van het Ministerie van Sociale Zaken staat het er net iets anders: er is ‘te veel vrijblijvendheid’ en er is ‘een cultuuromslag nodig’. Wel komt in beide berichten […]

7 reacties Lees verder →

Update ministerraad 13 juli 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 15/07/2012
Thumbnail image for Update ministerraad 13 juli 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De laatste ministerraad voor de zomerstop was een rijksministerraad. Geflankeerd door minister Spies van Binnenlandse Zaken en – in dit verband zeer relevant – Koninkrijksrelaties berichtte premier Mark Rutte dat het een bijzondere rijksministerraad was geworden. Naast de gebruikelijke gevolmachtigde ministers waren namelijk ook de premiers van de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten aanwezig […]

0 reacties Lees verder →

Semi-presidentiële stoelendans in de Europese Raad

door RvdW 28/06/2012
Thumbnail image for Semi-presidentiële stoelendans in de Europese Raad

Terwijl wij ons in Nederland vooral afvragen wat onze regering als standpunt zal innemen op de bijeenkomst van de Europese Raad die vandaag begint, maken de Roemenen zich deze dagen met name druk over de vraag wie hun land in Brussel eigenlijk mag vertegenwoordigen: de premier of de president? Vandaag zullen ze zich naar het zich […]

2 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 33 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 04/01/2012
Thumbnail image for Federalist Papers no. 33 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

Hamilton behandelt de regel in de ontwerpconstitutie die bepaalt dat de Federale overheid bevoegd is om wetten te maken ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheden die haar in de constitutie zijn gegeven. De ontwerpconstitutie bepaalt verder dat deze wetten van voorrang hebben ten opzichte van de wetten van individuele staten, zolang eerstgenoemde maar in overeenstemming […]

0 reacties Lees verder →