Varia

Stemmen op het eerste gezicht

door SV 17/11/2009

Goed nieuws voor de schrijvers op dit blog met een politieke carrière: hoewel een ‘goed’ gezicht helpt bij verkiezingen, geeft het bijna nooit de doorslag. In een race tussen twee kandidaten scheelt het 0-4% van de stemmen. Voor de reeds beëdigde CDA’ers onder hen is er nog beter nieuws. Een goed gezicht geeft geen extra [...]

2 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche volk in plaatjes – Artikel 4

door JAdB 16/11/2009

Ieder burger is volkomen vry om te beschikken over zyne goederen, inkomsten en de vruchten van zyn vernuft en arbeid en voorts, om alles te doen, wat de regten van eenen ander niet schend.

0 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 3

door JAdB 13/11/2009

Alle leden der maatschappy hebben, zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang, eene gelyke aanspraak op derzelver voordeelen.

0 reacties Lees verder →

Jit Peters in EenVandaag

door GB 10/11/2009

Prof. Peters, medewerker van dit blog, liet in EenVandaag zijn licht schijnen over het Kabinet van de Koningin, de Ombudsman en Balkenende. UPDATE: hier zou later een evaluatie en samenvatting komen. Maar in de reacties is alles eigenlijk al gezegd. EenVandaag zou het met ronkende muziek op de achtergrond zo formuleren: ‘Lees daar hoe de [...]

5 reacties Lees verder →

Curieus & tendentieus

door GB 10/11/2009

Op de voorpagina van De Volkskrant, vanmorgen: Premier Balkenende is opnieuw geconfronteerd met een soloactie van een ambtenaar van koningin Beatrix. Zonder dat hij op de hoogte was, blijkt in 2001 navraag te zijn gedaan bij de top van vastgoedbedrijf Bouwfonds over de daar werkzame Edwin de Roy van Zuydewijn – toen de echtgenoot van [...]

1 reactie Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 94 Grondwet

door GB 10/11/2009

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Foto: kort geding NS tegen FNV vervoersbonden.

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 141

door GB 07/11/2009

De tekst van de herziene Grondwet wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt, waarbij hoofdstukken, paragrafen en artikelen kunnen worden vernummerd en verwijzingen dienovereenkomstig kunnen worden veranderd. [De foto is de afkondiging van de Grondwet in januari 1947, toen bekendmaking van grondwetswijzigingen nog een feitelijke aangelegenheid was.]

0 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 2

door JAdB 06/11/2009

Het maatschappylyk verdrag wyzigt noch beperkt de natuurlyke regten van den mensch, dan in zoo verre zulks ter bereikinge van dat oogmerk noodzakelyk is.

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 55

door FTG 05/11/2009

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de provinciale staten. (…).

1 reactie Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 21

door LD 04/11/2009

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

0 reacties Lees verder →
Pagina1...10...1819202122...3040...40