Varia

The Federalist Papers no. 21 – Other Defects of the Present Confederation

door JAdB 25/01/2010

Niet alleen de buitenlandse confederaties steken beroerd in elkaar. Ook de Amerikaanse staten hebben last van een onvolkomen staatsvorm. In dit paper gaat Hamilton in op de drie belangrijkste gebreken in de opzet van de Amerikaanse confederatie. 1. De United States is een papieren tijger. No balls, no claws dus. De United States kunnen de […]

0 reacties Lees verder →

What would Bartlet do? X

door GB 21/01/2010

Na 9/11 werd er in de serie The West Wing een speciale aflevering ingelast om ‘moslimterrorisme’ een plaats te geven. Centraal daarin staat deze passage:

0 reacties Lees verder →

The Federalist Papers no. 20: The same subject continued

door JMB 18/01/2010

De Republiek der Nederlanden is het derde historische voorbeeld dat door Hamilton en Madison wordt aangehaald om aan te tonen wat de kwalijke gevolgen zijn van een zwakke constitutie voor een confederatie en daarmee uiteraard het belang te onderstrepen van noodzakelijke hervormingen voor de Unie. Allereerst wordt in het kort een overzicht gegeven van de […]

1 reactie Lees verder →

The federalist papers, no. 19: The same subject continued

door FTG 11/01/2010

Ook in nummer 19 bespreekt Publius de nadelen van een confederatie aan de hand van historische voorbeelden. Dit keer zijn Duitsland en Zwitserland aan de beurt. Het heilige Roomse rijk was een rommeltje. De Duitse prinsen, die loyaliteit verschuldigd waren aan de keizer, namen het niet zo nauw met hun plichten. Vandaar dat er voortdurend […]

0 reacties Lees verder →

The federalist papers no. 18 The Insufficiency of the Present Confederation to Preserve the Union (Continued)

door GB 05/01/2010

Het noodlot van de Amerikaanse Confederatie kon volgens Hamilton en Madison uit de geschiedenis worden afgeleid. Er zijn immers al eerder confederaties ten onder onder gegaan, bijvoorbeeld de samenwerkingen van vrije steden in de Griekse Oudheid. In paper 18 wijst Publius op de Achaeïsche Bond en op de Amphictionie van Delphi. [De samenvatting hieronder is […]

0 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 12

door JAdB 25/12/2009

Aan deze vertegenwoordigende magt zyn alle bewindvoerende lichaamen ondergeschikt en verandwoordlyk.

0 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 11

door JAdB 23/12/2009

Het [Bataafsche Volk] verkiest, ten dien einde zyne vertegenwoordigers, die in deszelfs naam voor de gemeenschaplyke belangen waaken en ten allen tyde aan hetzelve verandwoordelyk zyn.

0 reacties Lees verder →

The Federalist Papers no. 17: The Insufficiency of the Present Confederation to Preserve the Union (Continued)

door JAdB 21/12/2009

De voordelen van directe binding van burgers door wetten en regels van de federale overheid zijn in paper 16 aan de orde gekomen. In paper 17 gaat Hamilton in op een mogelijk gevaar van deze constructie: de federale overheid kan wel eens te machtig worden door deze directe binding en proberen bevoegdheden uit te oefenen […]

0 reacties Lees verder →

What would Bartlet do? IX

door GB 17/12/2009

Albayrak dreigt nu ook al met ingrijpen als één nogal ontspoorde advocaat weigert op te staan. Hier is hoe president Bartlet religieuze letterlijkheid de oren wast én laat opstaan.

1 reactie Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 10

door JAdB 11/12/2009
Thumbnail image for De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 10

Het Bataafsche volk, zyne belangen in persoon niet kunnende waarnemen, verkiest daartoe by onderlinge overeenkomst eene geregelde staatsform en wel eene volksreegering by volksvertegenwoordiging.

2 reacties Lees verder →