Varia

De Grondwet in plaatjes: artikel 73, eerste lid

door FTG 16/07/2009

De Raad van State of een afdeling van de Raad wordt gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal. (…).

0 reacties Lees verder →

De declaraties van Wolfsen

door FTG 15/07/2009
Thumbnail image for De declaraties van Wolfsen

Vandaag verscheen het bericht dat tegen Wolfsen, de burgemeester van Utrecht, aangifte is gedaan in verband met oplichting. De aangifte houdt verband met de declaraties die Wolfsen ingediend heeft met het oog op dubbele woonlasten. Dit relletje dateert al van enige maanden geleden. Wolfsen had in Utrecht een appartementje gehuurd, in afwachting van een definitieve […]

0 reacties Lees verder →

Vermorzelde beginselen op een presenteerblaadje

door PWdH 15/07/2009

Wie is opgegroeid in de apolitieke jaren negentig zou zich kunnen verbazen over de heftigheid van het islamdebat. Trouw-columnist Ephimenco toonde deze gisteren weer aan. De casus is tamelijk typisch. Minister Van der Laan – onlangs op dit weblog met vrijwel algemene stemmen aangewezen om de PvdA te redden – stelde gescheiden inburgeringstrajecten (m/v) te […]

1 reactie Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 70

door FTG 14/07/2009

Beide kamers hebben zowel afzonderlijk als in verenigde vergadering, het recht van onderzoek (enquete), te regelen bij de wet.

0 reacties Lees verder →

The Federalist Papers: nr. 6. Concerning Dangers from Dissensions Between the States

door FTG 13/07/2009

In federalist paper no. 5 werd besproken dat één van de voordelen van het vormen van een verenigde staten is, dat de staten onderling minder geneigd zullen zijn om oorlog tegen elkaar te voeren. In no. 6 werkt Hamilton dat onderwerp verder uit, door de vele verschillende oorzaken te bespreken die tot oorlog kunnen leiden. […]

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 86 lid 1

door GB 11/07/2009

Zolang een voorstel van wet niet door de Staten-Generaal is aangenomen, kan het door of vanwege de indiener worden ingetrokken.

0 reacties Lees verder →

Nou eens niet Berlusconi

door GB 11/07/2009

Men zegt, dat Berlusconi zich rustig heeft gehouden tijdens de G8 op eigen bodem. Geen foute grappen, of mobiel bellen tijdens de groepsfoto. Wat hem betreft zijn we dus aangewezen op de spotprenten. Maar Obama en Sarkozy lijken de vrijgevallen plaats in het schandaalnieuws op te vullen. Bijgaande foto is in ieder geval geschikt voor […]

0 reacties Lees verder →

Telegraaf, leer eens lezen

door FTG 09/07/2009

Het gaat niet zo goed met het Nederlandse onderwijs. Het niveau daalt op alle vlakken. Dat is zorgwekkend om een aantal verschillende redenen. Eén daarvan is dat burgers die volwaardig willen deelnemen aan de democratie een minimum aan opleiding en denkvermogen nodig hebben. Nu heeft niet iedereen de tijd om zich overal in te verdiepen, […]

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 85

door GB 09/07/2009

Zodra de Tweede Kamer een voorstel van wet heeft aangenomen of tot indiening van een wetsvoorstel heeft besloten, zendt zij het aan de Eerste Kamer, die het voorstel overweegt zoals het door de Tweede Kamer aan haar is gezonden. De Tweede Kamer kan een of meer van haar leden opdragen een door haar ingediend voorstel […]

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 84

door GB 07/07/2009

Zolang een voorstel van wet, ingediend door of vanwege de Koning, niet door de Tweede Kamer onderscheidelijk de verenigde vergadering is aangenomen, kan het door haar, op voorstel van een of meer leden, en vanwege de regering, worden gewijzigd.

0 reacties Lees verder →