Varia

De Grondwet in plaatjes: artikel 67, eerste lid

door FTG 09/08/2009

De kamers mogen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zittinghebbende leden ter vergadering aanwezig is.

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 37 lid 2

door Redactie 07/08/2009

De regent wordt benoemd bij de wet. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. [NB. Auteur vraagt zich af of het niet grammaticaal juister zou zijn te spreken van ‘het regent’.]

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 78, eerste lid

door FTG 07/08/2009

De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer.

0 reacties Lees verder →

Een dagje uit in Amsterdam

door PWdH 07/08/2009
Thumbnail image for Een dagje uit in Amsterdam

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft uitspraak gedaan. Maurice de Hond, de man die zich door het publiek in de Amsterdamse tram heen worstelt, tussen de mensen met zijn kenmerkende tred een Amsterdamse zebra oversteekt, en ook nog even een Amsterdams toeterend IJveer meepakt (‘Ik zeg: doen!’): das war einmal. De RCC is een zelfreguleringsorganisatie, […]

1 reactie Lees verder →

De Ostrogorski-paradox

door FTG 06/08/2009

Mijn lievelingsparadox is de Ostrogorski-paradox. Eigenlijk is deze paradox helemaal geen paradox, want er zit geen schijnbare tegenstrijdigheid in. De Ostrogorski-paradox wijst slechts op een bepaalde verassende stand van zaken bij verkiezingsuitslagen. Dat is op zich zelf weer wel een paradox natuurlijk: een paradox die geen paradox is. Of eigenlijk toch niet: een paradox is […]

20 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 67, derde lid

door FTG 05/08/2009

De leden stemmen zonder last.

1 reactie Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 27

door LD 05/08/2009

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging overeenkomstig de regels in de voorgaande artikelen gesteld. Na de afstand geboren kinderen en hun nakomelingen zijn van de erfopvolging uitgesloten.

0 reacties Lees verder →

‘De kloof’ tussen Raad en Regering

door GB 04/08/2009

Midden in de komkommertijd heeft de Raad van State een ‘Tweede periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen in Nederland’ afgescheiden. Voor een deel is het een beleefde uitwisseling tussen bestuurders in een taal die alleen door bestuurskundigen kan worden gedecodeerd. Dat geldt al helemaal als de Raad een populistisch register opentrekt: ‘De Raad beveelt daarom aan […]

1 reactie Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 89

door GB 03/08/2009

1. Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld. 2. Voorschriften, door straffen te handhaven, worden daarin alleen gegeven krachtens de wet. De wet bepaalt de op te leggen straffen.

0 reacties Lees verder →

Buitenland kraakt mediacode koningshuis

door Redactie 01/08/2009

Als de Nederlandse pers geen foto’s van de koninklijke familie mag plaatsen, is er nog altijd dat hele grote buitenland wat zich niets van de ‘ArVeeDee’ aantrekt. Wat dan? De ArVeeDee is wel consequent: ook het machtige Amerikaanse persbureau AP is ‘gesommeerd’ om binnen 24 uur ‘beterschap’ te wensen en geen foto’s van de skivakantie […]

8 reacties Lees verder →