Varia

Democratie en dictatuur

door PWdH 13/03/2009

Het is bekend: in tijden van crisis neemt de roep om de sterke man toe. Dat roept de vraag op naar het verband tussen democratie en dictatuur. Die blijken verrassend nauw verbonden. Zo werd eerder al opgemerkt dat wie de bakermat van de parlementaire democratie onderzoekt absolute macht vindt. Nieuw voor mij was dat in […]

0 reacties Lees verder →

Geen democratie zonder rechtsstaat? Het Ermächtigungsgesetz van 1933

door LD 08/03/2009
Thumbnail image for Geen democratie zonder rechtsstaat? Het Ermächtigungsgesetz van 1933

Rechtenstudenten aan de Universiteit van Amsterdam krijgen tijdens een van hun eerste colleges Constitutioneel Recht een fundamentele vraag voorgelegd: is het voor een min of meer rechtvaardige staat voldoende dat die staat een democratie is, of is daarvoor méér nodig? Meestal blijft het dan in de zaal wat stil – het is tenslotte pas de […]

1 reactie Lees verder →

The Short & Simple Story of the Credit Crisis

door PWdH 07/03/2009

Van huiseigenaar tot pensioenfonds en terug in 11’10″. The Crisis of Credit Visualized from Jonathan Jarvis on Vimeo.

0 reacties Lees verder →

Shoot the messenger

door PWdH 07/03/2009

In de rubriek ‘berichten uit de provincie’: de Trompetter, huis aan huis bezorgd in Helmond e.o. heeft de columnist Jan Boltjes (69) ontslagen. Volgens Boltjes – beter bekend als Sjaak van Buren – zijn raadsleden keizers zonder kleren. ‘Ze krijgen niet alleen niets voor elkaar, ze dragen ook geen ideeën aan.’ Blijkbaar geldt dat in […]

0 reacties Lees verder →

Wij vertrouwen cijfers niet

door GB 07/03/2009

Na gebleken succes heeft de stichting wijvertrouwenstemcomputersniet.nl zijn werkterrein verbreed. ‘Er blijken veel meer cijfers niet te kloppen’, aldus Maarten van Beek, woordvoerder van de stichting. ‘Bijvoorbeeld de cijfers van Maurice de Hondt. Die gelooft toch niemand? Op zijn computer kan worden ingebroken, de digitale verbinding tussen hem en zijn magische panel kan worden gekraakt […]

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 101 en 102

door Redactie 02/03/2009

Artikel 101 en artikel 102 zijn vervallen bij Rijkswetten van 10 juli 1995, Stb. 401 en van 22 juni 2000, Stb. 294. Op de foto zien wij een huis, althans een gebouw, dat ook vervallen is.

0 reacties Lees verder →

Alle klokken? (II)

door GB 02/03/2009

Nog even over de Tilburgse klokkenluider. In 1983 moest de Kroon al eens oordelen over het toepassen van de Hinderwet op een carillon. (Kb 13 mei 1983, AB 1983/387) Daarin geen krampachtigheid over godsdienstvrijheid maar in de kern een simpele overweging: dat er in dit verband van de zijde van de gem. Hengelo op wordt […]

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 109

door GB 01/03/2009

De wet regelt de rechtspositie van ambtenaren. Zij stelt tevens regels omtrent hun bescherming bij arbeid en omtrent medezeggenschap. Wie dacht dat artikel 19 lid 2 Grondwet voldoende was, vergist zich.

1 reactie Lees verder →

‘Beatrix is speculaties aftreden zat’

door GB 28/02/2009

Beatrix is er wel zo’n beetje klaar met het openlijke gespeculeer over haar aftreden. Dat bevestigen steeds meer bronnen. Op Beatrix zou het allemaal een tegengesteld effect hebben. ‘Ze is toch een perfectionist. Dat zie je in alles,’ aldus Jeroen Snel, die eerder moest erkennen dat zijn voorspelling dat de koningin na 20 jaar, 20 […]

2 reacties Lees verder →

Alle klokken luiden

door GB 27/02/2009
Thumbnail image for Alle klokken luiden

De scheiding tussen kerk en staat is aanleiding tot veel abstracte bespiegelingen, maar veel meer tot een hoop concreet gelazer. We herinneren ons de fantatieke pastoor uit Tilburg nog, die de revival van religie in het publieke domein concreet maakte door iedere ochtend om kwart over zeven de klok te gaan luiden. Tilburg probeerde er […]

1 reactie Lees verder →