Varia

De Grondwet in plaatjes: preambule

door Redactie 24/04/2009

Mocht er ooit tot de invoering van een preambule worden besloten, dan bijgaand alvast het plaatje.

1 reactie Lees verder →

The Federalist Papers, no. I: General introduction

door FTG 23/04/2009

In 1787 werd op de constitutional convention door afgevaardigden van toen nog 13 staten de Amerikaanse grondwet opgesteld. Die grondwet moest daarna nog geratificeerd worden door die staten. Nu is de constitutie één van de symbolen van nationale identiteit voor Amerikanen, toen was de inhoud van de grondwet echter het voorwerp van heftige tegenstand. Velen […]

1 reactie Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 32

door LD 23/04/2009

Nadat de Koning de uitoefening van het koninklijk gezag heeft aangevangen, wordt hij zodra mogelijk beedigd en ingehuld in de hoofdstad Amsterdam in een openbare verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Hij zweert of belooft trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van zijn ambt. De wet stelt nadere regels vast.

0 reacties Lees verder →

Smeerolie van de schuldcultuur: wie heeft wanneer waarvoor sorry gezegd?

door GB 22/04/2009

Het ene sorry is het andere niet! Het is daarom van het grootste belang om een objectieve lijst aan te leggen waarin duidelijk wordt gemaakt wie wanneer waarvoor sorry heeft gezegd. Prof. J.A. Peters, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam schreef er al over en heeft nu het initiatief genoemen om tot […]

5 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 7, lid 4

door LD 22/04/2009

De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 15, lid 2

door LD 20/04/2009

Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 15, lid 1

door LD 20/04/2009

Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen. Ook stormtroopers niet!

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 68

door GB 18/04/2009

De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 42 lid 2

door GB 16/04/2009

De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk

0 reacties Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 47

door GB 15/04/2009

Artikel 47: alle wetten en koninklijke besluiten worden door de Koning en door een of meer ministers of staatssecretarissen ondertekend.

0 reacties Lees verder →