Varia

Financiële crisis? Oeps! Gemist!

door SvdL 03/04/2013
Thumbnail image for Financiële crisis? Oeps! Gemist!

Signalen zat, toch leek de financiële journalistiek blind voor de crisis. Het belang om alles te laten bij hoe het ging en de industrialisatie van toegang is aan dit debacle te wijten, beweert Paul Manning. Aflevering 2 van De hand in Eigen Boezem. De implosie van Enron en de betrokkenheid van twee banken: JP Morgan Chase en […]

0 reacties Lees verder →

Parlementaire ongehoorzaamheid

door MN 02/04/2013
Thumbnail image for Parlementaire ongehoorzaamheid

Rondom de inhuldiging van de koning worden momenteel allerlei staatsrechtelijke rookgordijnen opgetrokken. Diverse kamerleden voelen er weinig voor een eed of belofte van trouw aan de in te huldigen koning uit te spreken. Ze menen dat ze bij de aanvaarding van hun kamerlidmaatschap voldoende loyaliteit hebben gezworen, of ze hebben republikeinse bezwaren tegen de regeringsvorm. […]

15 reacties Lees verder →

Financieel journalisten moeten hand in eigen boezem steken

door SvdL 26/03/2013
Thumbnail image for Financieel journalisten moeten hand in eigen boezem steken

Het uitbreken van de financiële crisis is toe te schrijven aan good old greed. Bankiers die zichzelf verrijkten over de ruggen van willoze slachtoffers die met complexe financials een rad voor ogen werd gedraaid. Dat vonkje werd een vlam, de vlam een steekvlam en voor we er erg in hadden, vielen er banken om. De […]

2 reacties Lees verder →

Toegenomen zichtbaarheid of feesten met de handrem er op

door SvdL 12/03/2013
Thumbnail image for Toegenomen zichtbaarheid of feesten met de handrem er op

Drie studentes vertelden dat ze bij het uitgaan rekening houden met het feit dat hun gedragingen en uitlatingen kunnen worden gefilmd. Ik ben zo blij dat ik studeerde in het pre-sociale mediatijdperk. Wat blijkt? Groepjes vriend(in)(en) hebben WhatsApp-clubjes waarop in no time beelden, foto’s en geluidsfragmenten worden gedeeld. ‘Iedereen weet altijd direct alles’, verzuchtte een […]

0 reacties Lees verder →

U dacht dat dat Holland Financial Centre helemaal niets voorstelde? Dat dacht ik ook!

door SvdL 12/02/2013
Thumbnail image for U dacht dat dat Holland Financial Centre helemaal niets voorstelde? Dat dacht ik ook!

Ronald Gerritse (oud-SG Ministerie van Financien), Bernard ter Haar (oud-Directeur Financiële Markten) en Gita Salden (de huidige Directeur Financiele Markten) zijn slechts drie namen op de lijst Directie & Bestuur HFC die nog altijd niet offline is gehaald (al is het centre al wel ontmanteld). Het zijn niet de minsten, want de ‘hersens’ achter Wouter Bos’ beslissing om in […]

0 reacties Lees verder →

Rommelige onrechtmatigheid bij bevragen database klantgegevens van internet- en telecombedrijven

door SvdL 05/02/2013
Thumbnail image for Rommelige onrechtmatigheid bij bevragen database klantgegevens van internet- en telecombedrijven

2,3 miljoen keer bevroegen politie en justitie het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie – de database met klantgegevens van internet- en telecombedrijven. En dat is exclusief de bevragingen van AIVD en MIVD. Politie en justitie wroeten graag en vaak in de klantgegevens. Altijd handig om te weten wie er achter een telefoonnummer of e-mailadres schuilgaat. Probleem […]

0 reacties Lees verder →

De affaire-Stapel heeft niets opgeleverd

door MN 30/01/2013
Thumbnail image for De affaire-Stapel heeft niets opgeleverd

Goed wetenschappelijk onderzoek voldoet aan enkele basale voorwaarden. Dingen die er niet toe doen mogen de resultaten niet beïnvloeden, de gehanteerde onderzoeksmethode moet betrouwbaar zijn en de uitkomsten zijn verifieerbaar. Er zijn vast nog meer belangrijke voorwaarden te noemen. Je mag verwachten dat universiteiten die voorwaarden tot in de puntjes beheersen – dat is zo […]

0 reacties Lees verder →

Tekst van de laatste abdicatie

door Redactie 28/01/2013
Thumbnail image for Tekst van de laatste abdicatie

Of een abdicatie een Koninklijk Besluit is, leidt in het staatsrecht tot discussie. Voor een officieel Koninklijk Besluit (een besluit van de regering) pleit dat een abdicatie royaal wordt medeondertekend door ministers. Anderzijds krabbelen familieleden en Kamervoorzitters ook gezellig mee. Dat wijst er misschien wel op dat het niet om een Koninklijk Besluit van de […]

5 reacties Lees verder →

Slotconferentie over de samengestelde Europese Constitutie

door Ingezonden 18/01/2013
Thumbnail image for Slotconferentie over de samengestelde Europese Constitutie

De Europese Constitutie kan het best gezien worden als een samengestelde constitutie, bestaande uit constitutionele regels en beginselen ontwikkeld op Europees niveau, aangevuld door (gemeenschappelijke) nationale constitutionele regels en beginselen evenals die afkomstig uit andere bronnen, zoals het EVRM en het internationale recht. Het Europese constitutionele recht komt dus tot stand en wordt vormgegeven door […]

0 reacties Lees verder →

Papers staatsrechtdag voor promovendi en jonge juristen 2012 beschikbaar

door MD 19/06/2012

Een tijdje geleden is op dit weblog de Staatsrechtdag voor promovendi en jonge juristen 2012 aangekondigd. Inmiddels zijn de papers beschikbaar (voor abstracts van de papers zij verwezen naar de eerder geplaatste aankondiging). – Straffen: de uitvoerende macht als de nieuwe rechterlijke macht?! (Marjolein den Uijl, RUG) – Het Europees Hof voor de Rechten van […]

0 reacties Lees verder →