Ceci n’est pas une fête

door TdB op 01/04/2010

in Varia

Post image for Ceci n’est pas une fête

Morgen vieren zowel de Oosterse als de Westerse kerken de Goede Vrijdag. Althans, vieren, sommige christenen maken bezwaar tegen een feestelijke associatie. Hoewel Jezus op deze dag stierf voor onze zonden (1 Petr 2:24 en 3:18) en zo onze verlossing mogelijk maakte (Joh 1:29), hetgeen aanleiding tot vreugde geeft, was het ook de dag waarop Christus door toedoen van de mens omkwam.

Deze bezorgdheid is terug te vinden in Nederlandse wetgeving. Bij de behandeling van het voorstel tot vaststelling van de Algemene Termijnenwet, rees de vraag of Goede Vrijdag niet in het rijtje ‘algemeen erkende feestdagen’ thuis zou horen (Kamerstukken II, 1963-1964, 7112, nr 4, p 2). Het was immers gebruik dat op deze dag het werk stagneert. Daarbij maakte de Kamer wel de kanttekening dat ‘feestdag’ misschien niet de meest gelukkige benaming was. Het christelijk-liberale kabinet-Marijnen ging hierin mee: zowel in de behoefde om Goede Vrijdag als uitsteldag zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet aan te wijzen, als in de moeilijke benaming van Goede Vrijdag als een feestdag. De christelijk-historische minister van Justitie Ynso Scholten (zoon van) stelde daarom voor om de bepaling op de nemen dat Goede Vrijdag gelijk gesteld is aan de officiële feestdagen (Kamerstukken II, 1963-1964, 7112, nr 5, p 2). Aan deze redactie hebben wij de curiositeit te danken dat art 3 lid 1 ATW de algemeen erkende feestdagen opsomt en het tweede lid Goede Vrijdag hieraan gelijkstelt.

Ceci n’est pas une fête. Goede dagen.

Vorige post:

Volgende post: