Citizens United v Federal Election Board

door SV op 13/09/2009

in Buitenland

Bedrijven die zich actief bemoeien met verkiezingen: in Nederland heb ik nog geen voorbeelden gezien. Zelfs de Rabobank sponsort niet bijvoorbeeld de plaatselijke Brabantse CDA – al schijnen politieke partijen wel in toenemende mate naar sponsoring te hengelen. Dalende ledenaantallen en stijgende advertentiekosten zullen dan ook in Nederland de soevereiniteit van de politiek verminderen. Wij verschuiven het spotlicht over de grote plas, naar Washington DC, voor relevante overwegingen over het spanningsveld tussen het gerechtvaardigd maatschappelijk belang de politiek niet te laten kidnappen door het bedrijfsleven, en het recht van het bedrijfsleven zich te uiten.

In het land van Mammon is sponsoring van politieke partijen al een eeuw onderwerp van regelgeving. Daar geldt, te kort gezegd, dat directe financiering van partijen door bedrijven is gelimiteerd en giften boven een drempel openbaar moeten worden gemaakt. Rechtspersonen en vakbonden mogen zich hiernaast niet rechtstreekts tot de kiezer wenden om deze tot een bepaalde keuze te brengen. Ik hoor u denken: is dat niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting? De Supreme Court is vorige week tijdelijk teruggekomen van zomerreces om te luisteren naar een nieuwe ronde pleidooien Citizens United v Federal Election Board, waarin dit punt centraal staat. De rechtse belangengroep Citizens United had in de film Hillary: The Movie (5.1 ster op imdb.com) de politieke denkbeelden van Hillary Clinton scherp voor het voetlicht gebracht. Citizens United was van zins $ 1.2 miljoen van haar corporate sponsors uit te geven om de film ter beschikking te stellen op video on demand. In verkiezingstijd. Het laatste deed de Federal Election Committee besluiten uitzending van de film in verkiezingstijd te verbieden, onder bedreiging van strafvervolging.

Dit lijkt fair: het is natuurlijk niet kosher als bedrijven miljoenen uitgeven om hun kandidaten te steunen. Bedrijven zullen geneigd zijn geld dat zij verdienen door inzet van werknemers en verkoop aan consumenten, met name aan die partijen te geven die minder regelgeving voorstaan. In effect wordt de bescherming van werknemers en consumenten ondergraven met hun eigen middelen. Hiernaast zal een deel van de aandeelhouders zich niet kunnen vinden in de politieke steunopvattingen van “hun” bedrijf. In effect versterkt een grotere rol voor bedrijven het gevoel van veel kiezers dat de politiek toch al in de zak van de industrie zit.

Na lezing van de argumenten van United Citizens en de vragen die tijdens de pleidooien werden gesteld, denk ik toch dat (ook) in dit geval de vrijheid van meningsuiting moet prevaleren. Immers, ondernemingen hebben meer belangen dan strikt economische; bovendien kunnen louter economische belangen alle andere belangen insluiten als deze op geld wordt gewaardeerd. Het lijkt dan niet voor de hand te liggen bedrijven de mogelijkheid te ontnemen in verkiezingstijd met de hun beschikbare middelen hun stem te laten horen. Hiernaast behoort een groot deel van het bedrijfsleven niet tot de clichématige kapitaalkrachtige concerns, zodat het in ieder gevaldisproportioneel is om ook aan die partijen de mogelijkheid tot meningsuiting te ontzeggen.

Uitspraak wordt in oktober verwacht. Het algemene gevoelen schijnt te zijn dat United Citizens bij Elections 2012 vrijuit Obama: the foreign communist who wants to euthanise your grandmother and abort your grandchildren kan maken. Ik kijk uit naar De duistere Kant en Door de bomen het Bos.

Vorige post:

Volgende post: