Cohen: Premier van Glaars I?

door FTG op 15/03/2010

in Haagse vierkante kilometer

De ontwikkelingen van afgelopen week hebben interessante verschuivingen in de peilingen teweeggebracht. De PvdA, met de nieuwe beoogde lijsttrekker Cohen, is in de peilingen de grootste met 27 zetels. Daarna volgt de PVV met 26 zetels. Het CDA staat op 25 zetels. De verschillen zijn dus niet groot. Hetzelfde geldt voor de VVD en D66; die partijen hebben respectievelijk 20 en 18 zetels. GroenLinks staat op 12, de SP op 10 en de ChristenUnie op 7 zetels.

Wat kunnen we uit deze cijfers concluderen? Een driepartijencoalitie is nog ver weg. Het is tevens onwaarschijnlijk dat Balkenende opnieuw premier wordt. Als het om een driepartijencoalitie gaat, heeft bij deze cijfers alleen een samenwerking tussen PvdA, CDA en PVV een meerderheid (78 zetels). Nu Bos weg is bij de PvdA wordt een samenwerking tussen PvdA en CDA weer een reële optie. Een samenwerking met de PVV lijkt echter niet al te reëel, al was het alleen maar dat de verhoging van de AOW-leeftijd voor Wilders een breekpunt is en het CDA en de PvdA zich juist aan die verhoging gecommitteerd hebben. Bovendien zou Cohen de premier worden van deze coalitie. Dat betekent dat Wilders of andere PVV’ers, minister zouden zijn in het kabinet Cohen I. Ik zie het niet voor me.

Daarnaast krijg je sterk de indruk dat Wilders helemaal niet wil regeren. Dat hij de AOW-leeftijd een breekpunt noemt, wijst daar al op. De enige partij die net als de PVV die verhoging niet wil is de SP, alle andere partijen zijn voor. Om die reden is een kabinet met PVV, VVD en CDA (71 zetels; premier: Wilders) evenmin erg waarschijnlijk.

Een combinatie tussen CDA, VVD en PvdA kan volgens deze peilingen rekenen op 72 zetels. Net te weinig. Maar volgens sommige analisten heeft de PvdA met Cohen extra groeipotentie, omdat sommige potentiële D66 en GroenLinks-stemmers nu meer geneigd zouden zijn om op de PvdA te stemmen. Als dat zo is, dan heeft die factor geen gevolgen voor de omvang van de VVD en het CDA en wordt de PvdA juist groter, zodat deze coalitie aan een meerderheid zou kunnen komen. Ook van dit kabinet zou Cohen de premier zijn.

Cohen heeft aangegeven voordelen te zien in een linkse samenwerking. Bij de huidige stand van zaken zit dat er niet in. Een combinatie van PvdA, D66, Groen Links en de SP staat in de huidige peiling op 67 zetels. Het is weliswaar mogelijk dat de PvdA in werkelijkheid meer zetels gaat halen, maar als dat gebeurt zullen die extra stemmen voornamelijk van D66 en GroenLinks komen. Het totaal aantal zetels van deze coalitie zal daardoor dus niet groeien. Als de ChristenUnie zich aansluit komt het totaal op 74 zetels. Ook geen meerderheid en bovendien niet zo waarschijnlijk: een coalitie van 5 partijen is wel heel moeilijk in leven te houden.

Ik heb het al eerder gehad over een samenwerking tussen GroenLinks en Paars: Glaars. Deze combinatie zou nu op 77 zetels komen. Cohen zou de premier van Glaars I zijn.

Op grond van deze gegevens is dus het meest waarschijnlijke kabinet Cohen I, met PvdA, CDA en VVD, gevolgd door Glaars I. Dat worden zeer moeilijke onderhandelingen. Bij Cohen I zal de PvdA (weer) moeten accepteren dat de hypotheekrenteaftrek in stand blijft. Bij Glaars I zal de VVD moeten accepteren dat de hypotheekrenteaftrek beperkt wordt. Bij Cohen I zal de PvdA moeten aanvaarden dat er meer bezuinigd wordt dan zij eigenlijk wil, omgekeerd zal bij Glaars I de VVD moeten aanvaarden dat er fors minder bezuinigd wordt dan zij wil. Deze opsomming kan nog wel even door gaan. Een ding is wel duidelijk: met beide kabinetten gaan we niet naar Afghanistan.

1 GB 15/03/2010 om 11:00

Wat zijn eigenlijk de denkbare scenario’s in de verkiezingsstrijd om het premierschap?

I Wilders slaagt erin Cohen te framen als soft; Balkenende wederom als redelijk alternatief beschikbaar. Dit scenario wordt versterkt als Cohen/PvdA campagne-team zich laat verleiden om op het niveau van Wilders te reageren.

II Het CDA en Balkenende slagen erin om de sociaal-economische thema’s naar voren te schuiven. Tweestrijd wordt dan toch Balkenende-Cohen.

III Het lukt Cohen niet om ‘nationaal’ te gaan. De Bijenkorf stort bijvoorbeeld in tijdens het boren, of hij blijft te veel een Amsterdammer. De wijze waarop het in Amsterdam aan toe gaat is niet op alle punten voor alle Nederlanders per se een aanbeveling.

IV Het CDA klapt na een maand over de PvdA heen. Balkenende wordt vervangen door het driemanschap-voor-barre-tijden: Herman Wijffels, Joop Wijn en Cees Veerman. (of Gerd Leers erbij)

V …. (vul maar aan)

2 SV 15/03/2010 om 20:04

V Het lukt de PvdA de kiezer te laten geloven dat twee scenario’s maar denkbaar zijn: de PVV wordt de grootste partij en het land valt sociaal en economisch uiteen óf het land wordt herenigd onder Cohen en herkrijgt de tolerantie die heerschte in de VOC-tijd. Kiezers angstig voor het eerste scenario laten de PvdA nog acht zetels stijgen. Die kiezers komen met name van het CDA, dat met haar jacht op stemmen de kiezers die de laatste jaren op betrouwbare en onzelfzuchtige bestuurders stemden van zich vervreemt.

3 SV 15/03/2010 om 20:06

Waarbij “vervreemt” natuurlijk een kwinkslag is naar de nieuwe spelling die Wilders na zijn benoeming tot premier invoert.

4 Boomsma 23/03/2010 om 10:59

Als ik de zetels van Glaars bij elkaar op tel, 27 (PvdA) + 25 (CDA) + 20 (VVD) en 12 (Groen Links) dan kom in totaal op 84 zetels. Voor mij zou de meest ideale coalitie de volgende zijn PvdA (27) + D66 (18) + VVD (20) en Groen Links (12), tezamen goed voor 77 virtuele zetels. Hoe reëel is deze coalitie?

Ruben

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: