College voor de rechten van de mens

door GB op 10/09/2010

in Haagse vierkante kilometer

Het nieuw op te richten College voor de rechten van de mens kwam op dit blog al eens voorbij in de Update ministerraad. Toen nog in de positieve kleur die de Rijksvoorlichtingsdienst eraan kon geven. Inmiddels ligt er een advies van de Raad van State over het plan om de Commissie Gelijke Behandeling uit te breiden tot een meeromvattend College. De Raad kraakt een aantal harde noten.

Als taakomschrijving van het nieuwe College had de regering bedacht: ‘Het College heeft tot doel in Nederland de rechten van de mens, in het bijzonder het recht op gelijke behandeling, te beschermen en de naleving van deze rechten te bevorderen.’ Volgens de Raad van State suggereert dat een merkwaardige rangorde. Alsof het recht op gelijke behandeling de kern van de mensenrechten is. De regering besloot het voorstel dan ook te wijzingen tot ‘mensenrechten, waaronder het recht op gelijk behandeling.’ Dat is met het oog op gedoogsteun van de SGP ook wel handig, want juist zij kijken zeer argwanend naar wat ze zelf ‘gelijkheidsgeloof‘ noemen.

Fundamenteler is de kritiek van de Raad dat de regering wel een pretentieuzer bordje op de deur schroeft, maar niet echt over de brug komt met bijbehorende mensen en middelen. Waar het Cgb tot nu toe al negen leden had, mag het aantal Collegeleden niet meer dan 12 zijn. Ook de ondersteuning zal niet echt substantieel worden uitgebreid: met niet meer dan acht personen. En dat voor een hooggestemd doel (‘bescherming van en bevordering van de naleving van de rechten van de mens’) en een waslijst aan taken (onderzoek, advies, beoordeling, aansporing, educatie, samenwerking enz). Verder signaleert de Raad van State dat de benoemingsconstructies en de financiering niet heel veel onafhankelijkheid uitstralen. De Raad trekt dan ook het vierde dictum uit de kast: niet inzenden dan nadat. (voor de Klink-watchers: grote bezwaren, maar die kunnen worden weggenomen)

Natuurlijk is in het Nader rapport het nodige overgenomen. Maar juist op dit fundamentele punt (mensen en middelen) ziet de regering zich slechts genoodzaakt tot één opmerking: niet pas na drie jaar, maar al na twee jaar (dus in het derde jaar) zal er geëvalueerd worden of het nieuwe college wel voldoende mogelijkheden heeft. 

Voor een dubbeltje de A-status dus. We zullen zien wat de Tweede Kamer daarvan vindt.

Vorige post:

Volgende post: