Column Jit Peters: Sorry? Met de mattenklopper zult u bedoelen!

door Redactie op 16/04/2009

in Haagse vierkante kilometer

Onder de kop ‘Weer een bankier die het woord “sorry” kent’ las ik in De Volkskrant: ‘Floris Deckers zei een maand geleden “sorry” voor zijn aandeel in de crisis. Gisteren volgde Sjoerd van Keulen. Een beetje.’

Ik kan het als burger niet meer bijhouden. Heeft minister Eurlings nu in het kabinet zijn excuses aangeboden voor zijn aankondiging over het uitstel of afstel van het rekeningrijden? Was het ‘sorry’ van bankier Dick Maas nu wel echt bedoeld? Anderzijds heeft Job Cohen geweigerd excuses te maken voor de fouten bij het oppakken van mogelijke terroristen. Heeft Hans Alders al excuses aangeboden voor het afscheidscadeau van Willem van Leeuwen, voorzitter van Aedes? Evelien Tonkens, de columniste van de Volkskrant heeft al excuses gemaakt voor haar landgenoten die de vrijheid van meningsuiting niet serieus nemen of een dubbele moraal erop nahouden.

Nu we opschuiven van een ‘sorry-democratie’ naar een ‘sorry-maatschappij’ is het voor de burger belangrijk dat we enige transparantie krijgen in het ‘sorry’ zeggen. ‘Sorry’ zeggen vindt wat te gemakkelijk plaats. Immers, mijzelf ook kennende, ‘sorry’ is soms wat al te gemakkelijk gezegd om van gedoe als verwijten en vragen af te zijn. Maar is het wel eerlijk bedoeld? Voelt men zich wel echt schuldig en belooft men beterschap? Als we er zo rommelig mee om blijven gaan tasten we in het duister wie wij nog kunnen aanspreken op verantwoordelijkheid en welke ‘sorryzeggers’ niet meer aanspreekbaar zijn.

‘Sorry’ zeggen in het openbaar komt ook meer overeen met de calvinistische openbare schuldbekentenis dan met het geheim van de biechtstoel. Alleen ‘sorry’ voldoet eigenlijk niet. Om met Van Kooten en De Bie te spreken: de mattenklopper zou erover heen moeten gaan.

Dan bestaat over het karakter van ‘sorry’ geen onduidelijkheid meer. Een openbaar symbolisch tikje met de mattenklopper van het symplistisch verbond volstaat. Zoals het slaan in de ridderstand. Anders krijgen we problemen met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat wars is van lijfstraffen. Als ereteken zouden de vrijwillig gestraften een mattenkloppertje mogen dragen in plaats van een lintje. Daar komen ze immers niet meer voor in aanmerking. Om het geheel transparant te maken zouden lijsten gepubliceerd kunnen worden met vermelding voor welke maatschappelijke zonde de mattenklopper is gehanteerd. Eventueel zou dit ook met een symbool op het mattenkloppertje kunnen worden aangegeven, politieke zonde, bancaire, bonuszonde etc. etc. Indien voor meer zonden gestraft zou zijn zou dit tot uitdrukking kunnen worden gebracht in een categorie indeling van mattenkloppertjes zoals nu ook bij lintjes gebeurt.

Dit is nog slechts een eerste aanzet. De voordelen zijn duidelijk: het karakter van ‘sorry’ is niet langer in mist gehuld; de transparantie van de lijsten voorkomt dat we moeten gissen wie ‘sorry’ hebben gezegd. We kunnen als burgers ook precies weten wie we nog wel ter verantwoording kunnen roepen. Uiteraard is het mattenkloppertje als ereteken bedoeld en niet als schandpaal.

1 WdH 17/04/2009 om 08:34

Sorry, maar bankier Maas is volgens mij Cees Maas. Is Dick Maas niet de regisseur/producent van Flodder en krakers als Amsterdamned en De Lift?

Vorige post:

Volgende post: