Column Peter Bootsma: Lam of leeuw?

door Ingezonden op 20/12/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Column Peter Bootsma: Lam of leeuw?

In 1976 schreef Tweede-Kamervoorzitter Vondeling het boek ‘Tweede Kamer: lam of leeuw’, dat nog steeds veel wordt aangehaald (waarom schrijven Kamervoorzitters tegenwoordig eigenlijk geen boeken meer?).

Ik moest daar onlangs weer aan denken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Algemene Zaken. Het ging niet over het geld dat het departement van minister-president Rutte in 2011 uit denkt te gaan geven. Van de tien ingediende moties werden er drie aangenomen, en geen enkele ging over Ruttes departement. De premier zal ‘thuis’, op Algemene Zaken, dus wel als een held zijn binnengehaald.

Waar gingen de aanvaarde moties dan wél over? Welnu: ze gingen alledrie over het Koninklijk Huis. De begroting daarvan wordt namelijk tegelijk behandeld met die van Algemene Zaken. Misschien biedt dat voor een Kamerlid ook wel interessantere profileringskansen dan het ‘huiswerk’ om zo’n hele begroting door te lichten, al heb ik als belastingbetaler graag Kamerleden die dat noeste werk voor hun rekening nemen.

Wie cynisch is, zou kunnen zeggen dat de drie aanvaarde moties echter niet eens over de hoofdlijn gingen. Het minst gold dat nog voor een motie van de PvdA waarin Rutte werd gevraagd naar zijn ‘visie op modern koningschap’. De fractie van de PVV hielp enkele partijen links van het midden hiermee aan een meerderheid. Bijna Kamerbreed was de steun voor een SP-motie om koninklijke onderscheidingen niet actief terug te vorderen na het overlijden van de decorandus. En een motie om de beëdiging van bewindspersoon voortaan in het openbaar te doen plaatsvinden kwam van Ruttes ‘eigen’ VVD en zal wel mede daarom met algemene stemmen zijn aangenomen.

Opmerkelijk was echter dat de nieuwe premier bij geen van de deze moties de indruk wekte ook daadwerkleijk iets te gaan doen als deze zouden worden aangenomen, wat natuurlijk wel de bedoeling is. Zijn visie op het koningschap? Hij was het geheel eens met de vorige visie daarop, tien jaar geleden door premier Kok gepresenteerd. De motie over de koninklijke onderscheidingen ‘vergat’ hij aanvankelijk – een bekende truc van bewindslieden – om vervolgens te zeggen dat het nabestaanden vrij staat om de onderscheiding van de overledene te kopen. We blijven Hollanders, nietwaar. En die beëdiging, ach, hij vond de beslotenheid waarin dat gebeurde nu eenmaal wel wat hebben. De Kamer liet het er maar bij zitten: alles wees erop dat de parlementaire geschiedenis weer drie aanvaarde moties rijker is die nooit uitgevoerd zullen worden. Zijn er nog leeuwen in het parlement?

1 De Republikeinse Moderne Partij 20/12/2010 om 22:18

In het parlement zijn geen leeuwen, ze staan wel te trappelen om erin te komen. De Republikeinse Moderne Partij doet er alles aan om Oranje aan de kant te zetten.
Zie http://www.republikeinen.org de RMP site

Vorige post:

Volgende post: