Cordon Blue

door SV op 05/08/2009

in Buitenland, Haagse vierkante kilometer

Post image for Cordon Blue

Vrij Nederland ziet een cordon-sanitaire in Nederland helemaal zitten. Onder de titel Filip Dewinter: cordon sanitaire werkt brengt het een ‘achtergrondartikel over een eventueel cordon sanitaire tegen de PVV‘. Prominente Vlamingen en Walen laten zich uit over twintig jaar cordon sanitaire. Met een collage van quotes schetst VN in het papieren achtergrondartikel grofweg het volgende beeld.

Op initiatief van Jos Geysels, de toenmalige secretaris van de Vlaamse groenen, werd op 10 mei 1989 een manifestje ondertekend, waarin partijen van links tot rechts (maar niet extreem-rechts, spreekt voor zich) zich ertoe verbonden noch samen te werken, noch zich te associëren met het Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok geheten. Nadat bij de volgende verkiezingen een kwart van de Antwerpenaren op Dewinter en trawanten stemde, richtten Belgische intellectuelen Charta ’91 op. Dit burgerinitiatief opinieerde, discussieerde en ageerde voor het cordon en tegen Vlaams Belang. De man met de patatzak trok zich hier echter lang niets van aan; tot en met 2006 won het met iedere verkiezing kiezers. Bij de jongste verkiezingen, van 9 juni jl., verloor Vlaams Belang echter grofweg een derde van haar stemmen. Houzee, laat VN door de quotes klinken: de volhouder wint. Het trekt er nog Joost van Spanje bij, die onlangs in zijn proefschrift zou hebben geconcludeerd dat uitgesloten partijen op de lange termijn kiezers verliezen, omdat zij beseffen dat hun stem geen zin heeft. Waarna Dewinter zelf mag inkoppen: “Het cordon heeft onze kiezers ontgoocheld. Ze raakten op ons uitgekeken omdat we toch niet aan de macht kwamen.”

Helaas voor VN blijkt een cordon sanitaire, althans in België, niet de doodsteek voor Vlaams Belang te zijn. Allereerst heeft Vlaams Belang nog altijd een fraaie 15% van de zetels behaald; een percentage waar onze Geert alleen bij de laatste Europese Verkiezingen aan kan tippen. Niet te onderschatten is bovendien de electorale oplawaai die de nieuwe voorzitter van het Vlaams Belang, Marie-José Morel, haar partij heeft uitgedeeld – het zgn. Agnes Kant effect. Tenslotte is het ook een kwestie van concurrentie: links, rechts en door het midden is Vlaams Belang ingehaald door Jean-Marie den Decker. Bovendien had de door VN aangehaalde Van Spanje al in het Reformatorisch Dagblad de effectiviteit van het Belgische cordon sanitaire onderuitgeschoffeld.

Overbodig lijkt dan ook de verkapte oproep tot een politiek front tegen Wilders, eventueel ondersteund door een front van de intellectuele elite waartoe VN haar lezers rekent. Gelukkig laat VN ook de Belgische filosoof Etiënne Vermeersch aan het woord: “Intellectuelen moeten grondig te werk gaan. Ze moeten het onderling oneens kunnen zijn en niemand verketteren omdat hij een andere mening heeft…De intellectuele elite moet vooral onderzoeken, nadenken en dan niet met slogals maar met solide argumenten werken.”

Van Geert Wilders wordt wel gezegd dat hij zich met name standhoudt door zich te verschuilen in een zelfverkozen cordon sanitaire: geen interviews, geen inhoudelijke discussies en geen betrokkenheid bij de uitvoerende macht. Het is tijd om Wilders te laten meedenken over oplossingen, zodat hij niet van veilige afstand de splinter in het oog van de regering kan aanwijzen.

Vorige post:

Volgende post: