Corstens, Gerkens en het ontslag van rechters

door GB op 10/11/2009

in Haagse vierkante kilometer

De president van de Hoge Raad, Corstens, kiest voor een actieve rol in de media. Onlangs stond hij pagina’s-breed in De Pers. Hij probeerde zijn onderscheid aan de man te brengen tussen het ‘niet eens zijn met een rechter’ en de hele rechterlijke macht onderuit halen door te sterke termen te gebruiken. Hij moet daarbij echter wel oppassen dat hij niet in zijn eigen valkuil stapt. Uit het interview: ‘Ik wil niet zo ver gaan dat politici pas iets mogen zeggen over een zaak als er een onherroepelijke uitspraak ligt. Dat moet je vandaag de dag toch niet meer volhouden. Maar wat ik wel ontijdig vind, is als iemand nog nauwelijks kennis heeft genomen van de ins en outs van de zaak en al begint te gillen.’

De kwalificatie ‘gillen’ past niet helemaal bij zijn argument tegen het als ‘idioot’ omschrijven van een uitspraak. ‘Idioot kan niet, in de omgang met elkaar moet je altijd ruimte laten voor de ander. Als je iemands beslissing zo diskwalificeert, laat je geen ruimte voor een weerwoord.’

Los daarvan maakt Corstens echter een veel belangrijker punt: de roep om het sneller kunnen ontslaan van rechters wegens een foute beslissing (zeker door een niet tot de rechterlijke macht behorend orgaan) is zowel in strijd met de zakelijke onafhankelijkheid (de vrijheid van een rechter om te kunnen beslissen zoals hij denkt dat het goed is) en de persoonlijke onafhankelijkheid (niet ontslagen kunnen worden door een andere staatsmacht). Dat geldt zeker wanneer deze opmerkingen in, of naar aanleiding van een concrete casus worden gemaakt, en waarin de zaak inhoudelijk nog niet is afgedaan.

Het is dan ook zeer merkwaardig en zelfs laakbaar dat in de Tweede Kamer ronduit wordt gepleit voor het sneller en inhoudelijker ontslag van rechters. Arda Gerkens van de SP stelt in een beoordeling van de Minister van Justitie: ‘rechters die niet goed inhoudelijk functioneren en die dan niet ontslagen kunnen worden, daar zitten nog wat dingen fout.’

Dus toch. ‘Gillen’.

Vorige post:

Volgende post: