D66 wil ACTA-stukken openbaar, maar biedt Verhagen escape

door SvdL op 09/12/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for D66 wil ACTA-stukken openbaar, maar biedt Verhagen escape

Minister Verhagen houdt documenten inzake ACTA geheim. Nu eist een Kamermeerderheid de stukken op te geven, maar wordt door de beste bedoelingen van een D66-lid de voet dwars gezet. 

‘Minister Verhagen wil de onderhandelingsdocumenten rond het controversiële verdrag ACTA geheim houden’, meldt Bits of Freedom (BOF). ‘Kunnen die stukken het daglicht soms niet verdragen?’ Een wat populistische vraag, maar in essentie wel de enige juiste, denk ik. Verhagen blijft trouwens weigeren – de stukken blijven achter gesloten deuren. Verhoeven (D66) weet sinds 7 december 2011 een Kamermeerderheid achter zich: die wil de minister nu dwingen de stukken te openbaren.

Maar, hoe cynisch, een partijgenoot zet hem de voet dwars.

ACTA regelt anti-piraterij op internet en rond het document gonst het van de geruchten. Zo zou er een three strikes out-bepaling instaan. Wie zich driemaal schuldig maakt aan overtreding van intellectuele eigendomsrechten (de vraag is: welke), kan van internet worden geweerd. Die bepaling en de geheimzinnigheid omtrent de stukken leidden al tot een rechtsgang naar het Europese Hof door Sophie in ‘t Veld (D66), lid van het Europese Parlement en Raad van Advies van BOF. En, hoe slim, is dat een belangrijk reden voor Verhagen omd e stukken niet aan de Kamer te geven. Ze zijn niet van Nederland en onderdeel van een rechtzaak. Schrijft de minister in een brief aan de [PDF] Kamer.

Ik schreef eerder een betoog waarom de stukken wel openbaar moeten zijn: het is de essentie van internet. Dat auteursrechten moeten worden beschermd, staat niet buiten kijf. Vorige week schreef ik dat individuen zich op internet moeiteloos kunnen losmaken van grenzen, maar dat staten hen nog wel op klassieke wijze proberen te disciplineren: met nationaal recht en waar dat niet toereikend is, internationale verdragen. Inclusief 19de eeuws-aandoende geheime clausules. Ik noemde Verhagen het equivalent van die ‘oude beschaving’ en Sophie in ‘t Veld/BOF de ‘nieuwe’. En beide komen, ook deze week, met elkaar in botsing. En hoe cynisch, is Verhagen de enige die van die botsing profijt heeft.

Sebastiaan van der Lubben

1 Martin Holterman 09/12/2011 om 16:55

Re: 3 strikes: We hebben allemaal de Scarlet Extended uitspraak van het Europese Hof gezien?

2 Reinier Bakels 10/12/2011 om 10:11

ACTA dient vooral om Amerikaanse belangen zeker te stellen. De onderhandelingen over ACTA zijn geheim gehouden vanuit het besef dat die belangen niet gediend zijn bij een democratische discussie. De Amerikanen weten ook dat het proces wetgeving over een ogenschijnlijk “technisch” onderwerp als de zogenaamde “intellectuele eigendom” (gelukkig) steeds meer gepolitiseerd wordt: politici begrijpen dat informatierecht in het informatietijdperk essentieel is, en dat ook hier “meer” zeker niet altijd “beter” is.

De conclusie is eenvoudig: de Amerikaanse belangen zijn niet gediend bij een open, democratische proces.

De gedachte dat bepaalde belangen te groot zijn om die bloot te stellen aan het vrije spel van democratische krachten dat wij “politiek” noemen is ZEER bedenkelijk. Het is de logica van dictators!

Vorige post:

Volgende post: