Dag Sinterklaasje?

door RdG op 06/12/2011

in Varia

Post image for Dag Sinterklaasje?

Het “heerlijk avondje” is weer voorbij. Dit geldt ook voor de talloze Sinterklaasverhuurbedrijven, die op een avond soms wel twintig huizen langsgaan om de kinderen en hun ouders tegen een mooie vergoeding te verrassen, terwijl buiten de chauffeur de agenda nauwlettend in de gaten houdt. Dat gaat heel vaak goed en is hartstikke leuk voor de kinderen.

Soms hebben Sint en Piet echter niet naar behoren gepresteerd volgens de ouders, of zich zelfs misdragen. Het verhuurbedrijf kan zich dan met een procedure geconfronteerd zien, zo toont deze uitspraak van de kantonrechter Groningen van enkele jaren geleden.

Het verhuurbedrijfje Sinterklaas-verhuur.nl verzorgde op 25 en 26 november 2006 optredens bij enkele bedrijven, voor de kinderen van de collega’s. Sinterklaas-verhuur.nl was ingehuurd door Events Groep, die de bedrijfsfeesten organiseerde. Na afloop kwamen over beide optredens klachten binnen.

Sinterklaas had een meisje dat moest huilen niet getroost, was dominant aanwezig, er was geen duidelijke spanningsboog in het optreden, de kinderen werden aangemoedigd hard met snoep te gooien terwijl de collega’s genegeerd werden en Sinterklaas en de Zwarte Pieten noemden de meisjes “sexy meisjes”. Als klap op de vuurpijl werd bij beide feesten een vader naar voren geroepen, waarna een juten zak over zijn hoofd werd getrokken, ‘een actie die naar onze mening voor kinderen zeer ongepast is’.

Events Groep beklaagt zich over de kwaliteit van de voorstellingen en vordert ontbinding van de overeenkomst met terugwerkende kracht. De kantonrechter gaat hier niet in mee. De acteurs van Sinterklaas-verhuur.nl hebben zich in te spannen als een redelijk bekwaam acteur, maar hen komt bij de invulling van hun rollen een ruime mate van (artistieke) vrijheid toe. De grenzen, die ondermeer worden bepaald door goede zeden en maatschappelijke betamelijkheid, zijn in casu niet overschreden. De rechter:

‘Zo staat het Sinterklaas – solidair met de kinderen en wat minder met vader en moeder – soms vrij om de kinderen aan te sporen gezagsondermijnende dingen te doen die ze thuis met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet mogen, zoals het strooien en gooien met snoep. In dat kader past – daargelaten of de desbetreffende scène een cultureel hoogtepunt was – heel goed dat een stoute vader in de zak van Sinterklaas wordt gestopt.’

‘In het licht van eerder gememoreerde artistieke vrijheid en grenzen en het verschil van (goede) smaak kan het Sinterklaas voorts niet worden tegengeworpen dat hij – in de ogen van de volwassenen – geen spanningsboog opbouwt, snel spreekt, zwijgzaam, kortaf en zakelijk is of zich door de kennelijk nogal dominante Hoofdpiet laat overtroeven.’

Events Groep moest alsnog de restsom aan Sinterklaas-verhuur.nl voldoen, evenals kosten van de procedure. Een opsteker voor het verhuurbedrijf, maar duidelijk zal zijn dat Sinterklaas niet overal mee weg zal kunnen komen.

1 Filip S. 07/12/2011 om 14:20

In het filmpje lijkt mij eerder sprake van een potentiele strafrechterlijke overtreding dan van een mogelijk civielrechterlijk geschil. Hoe zat dat ook alweer met gezagsverhoudingen, rooms-katholieke geestelijken en sexueel onbetamelijk gedrag !!

Kostelijk, “bij het randje, Edgar, bij het randje”

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: