‘Dan past u toch even de wet aan?’

door GB op 30/06/2010

in Decentralisatie, Haagse vierkante kilometer

De hoeders van het decentralisatierecht zijn op dit blog al eens eerder in het zonnetje gezet. Maar nu verdienen ze echt onze steun. En wel hierom.

Vorig jaar klapte D66-raadslid Van Dalen uit Ede twee keer uit de school doordat hij tijdens een vergadering uit geheime stukken citeerde. Hij vond destijds dat hij dat kon doen, omdat de stukken – per ongeluk – op de site van de gemeente hadden gestaan. Dat vond het college niet, en die wilden ingrijpen. Maar raadsleden genieten immuniteit voor wat ze in de raad gezegd hebben. Hoe zit dat? In Groningen rukte prof. Elzinga uit voor een advies: immuniteit gaat voor. Dat wil niet zeggen dat raadsleden niet verplicht zijn om hun mond te houden over geheime kwesties. Het betekent alleen maar dat de rechter zich niet mag bemoeien met wat een volksvertegenwoordiger in een vergadering zegt. De teneur was desondanks toen al: ‘geheimhoudingsplicht lek.’ Nu voegt ook de VNG zich bij deze kritiek. Ze hebben een brief gestuurd naar de staatssecretaris met in de kern deze passage:

Deze mogelijke oplossing [dat de voorzitter ingrijpt, GB] achten wij niet in verhouding tot de gerezen problemen. Wat daarvan in wetenschappelijke of juridische zin ook zij, het biedt in praktische zin onvoldoende mogelijkheden om de formele geheimhoudingsverplichting op een goede manier te waarborgen. In feite biedt de nu ontstane situatie aan elk raadslid, dat het oneens is met een opgelegde geheimhoudingsplicht, de mogelijkheid om gedurende een raads- of commissievergadering vrijuit te citeren uit vertrouwelijke stukken.

Vrij vertaald: dat zal allemaal wel, met die wetenschap of juristerij (let trouwens op het gebruik van het woordje ‘of’), maar ons gemeenteregenten lukt het er niet mee om figuren als Smolders zijn mond te laten houden. Staatssecretaris, doe er wat aan.

Voor Elzinga was het reden om er nog maar een (ongevraagd) adviesje tegenaan te gooien: kansloos. Het probleem staat niet in verhouding tot het ingrijpen in onze toch al beperkte immuniteitsregelingen.

Vorige post:

Volgende post: