De 114 leden van de Eerste Kamer

door Redactie op 02/06/2011

in Haagse vierkante kilometer

Het regeerakkoord is er duidelijk over: de Eerste Kamer moet kleiner. Het aantal leden kan worden teruggebracht van 75 naar 50. Vooralsnog lijkt de Eerste Kamer zelf weinig gecharmeerd van deze plannen. Sterker nog, zij heeft afgelopen dinsdag het aantal leden uitgebreid tot 114. Hoe dat kan? Welnu, op grond van artikel Q 2, tweede lid, van de Kieswet treden de zittende leden van de Eerste Kamer op dinsdag 7 juni af. Tot die tijd bekleden de huidige 75 senatoren dus nog hun ambt. Nu zou je je kunnen voorstellen dat de Eerste Kamer in de oude samenstelling op 7 juni beslist over de toelating van de nieuwe leden. Zo doet de Tweede Kamer dat namelijk na de verkiezingen van juni vorig jaar. Die kwam op 16 juni 2010 voor het laatst samen in de oude samenstelling en besliste toen tevens over de toelating van de nieuwe leden.

Maar de Eerste Kamer heeft het anders gedaan. Die besliste reeds op 31 mei over de toelating van de nieuw benoemde leden. De twee commissies voor de geloofsbrieven adviseerden de Kamer een aantal benoemd verklaarde personen als leden van de Kamer toe te laten, de Kamervoorzitter adviseerde de Kamer dit advies over te nemen en de Kamer besloot aldus. Op grond van artikel V 11 Kieswet vangt het lidmaatschap van de Kamer aan”zodra de beschikking omtrent zijn toelating aan de benoemde bekend is gemaakt”. Naar we mogen aannemen is dat direct na afloop van de vergadering gebeurd, voor zover de benoemden er niet reeds via de livestream of het stenogram van kennis genomen hebben. Weliswaar moeten de nieuwe Kamerleden nog de eed of belofte afleggen – dat gebeurt op 7 juni – maar blijkens artikel V 11 Kieswet is die niet constitutief voor het lidmaatschap. Ook artikel 60 Grondwet spreekt van het afleggen van de eed door “de leden van de Kamers”. Dus niet door “de kandidaat-leden” (zie hier voor een eerdere discussie over het onderwerp). De Tweede Kamer lost dit op door een beetje te smokkelen: daar worden de leden pas toegelaten nadat ze beëdigd zijn! Maar de Eerste Kamer doet dit als gezegd niet.

Wat betekent dit nu? De zittende 75 senatoren blijven nog een paar dagen zitten waar ze zitten en zijn als gevolg van het besluit van de Eerste Kamer van 31 mei aangevuld met 39 nieuwe collega’s (van de afgelopen dinsdag toegelaten 75 personen waren er 36 reeds senator). Dat leidt tot een totaal van 114 senatoren tot en met 7 juni aanstaande. Misschien moet de Eerste Kamer omwille van de zuiverheid de volgende keer maar besluiten de nieuwe collega’s met ingang van een bepaalde datum toe te laten (namelijk de datum waarop de oude leden terugtreden). Over vier jaar wacht een nieuwe kans.

1 CR 06/06/2011 om 11:01

Volgens deze logica zijn er 150 Eerstekamerleden, want de leden die herkozen zijn, bezetten nu twee zetels. Wel in strijd met de Grondwet natuurlijk.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: