De affaire-Stapel heeft niets opgeleverd

door MN op 30/01/2013

in Uncategorized, Varia

Post image for De affaire-Stapel heeft niets opgeleverd

Goed wetenschappelijk onderzoek voldoet aan enkele basale voorwaarden. Dingen die er niet toe doen mogen de resultaten niet beïnvloeden, de gehanteerde onderzoeksmethode moet betrouwbaar zijn en de uitkomsten zijn verifieerbaar. Er zijn vast nog meer belangrijke voorwaarden te noemen.
Je mag verwachten dat universiteiten die voorwaarden tot in de puntjes beheersen – dat is zo ongeveer hun bestaansrecht. De affaire-Stapel was, zo hopen we maar, de uitzondering die de regel bevestigt.
Aan die vooronderstelling ben ik -heel wetenschappelijk verantwoord- gaan twijfelen toen ik deze week een brief van het College van Bestuur van mijn werkgever, de Rijksuniversiteit Groningen, ontving. De brief wil medewerkers van de universiteit attenderen op de auteursrechtelijke regels omtrent de verstrekking van literatuur via syllabi of op elektronische leeromgevingen. Onderhandelingen tussen de universiteiten en de uitgevers hebben geresulteerd in een afkoopsom voor overnames van literatuur. Aan die overeenkomst ligt een veronderstelde praktijk van literatuurovername ten grondslag. De universiteiten en de uitgevers verschillen over en weer van mening over de juistheid van die vooronderstellingen: hoeveel literatuur wordt daadwerkelijk overgenomen? Om die vraag te beantwoorden wordt er momenteel allerlei onderzoek gedaan, onder meer door telefonische enquêtering van docenten. In de brief staat daaromtrent de volgende passage:

“Wij verzoeken u bij de beantwoording van de vragen rekening te houden met regels voor overnames waar wij als faculteit aan gehouden zijn”.

Jawel, het staat er echt (tussen de regels): de universiteit vraagt werknemers om data aan te leveren die een gewenste onderzoeksuitkomst oplevert. Ik ben benieuwd of het College van Bestuur in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek zakjes M&M’s zit weg te schrokken.

Diederik Stapels deconfiture is voor niets geweest.

Overigens: de scan van de volledige brief is door mij bewust wat verkreukeld en beduimeld. Zo ziet het er spannender uit. De presentatie is gemanipuleerd, de brief zelf is 100% authentiek.

Beeld: roboppy (CC-licentie)

Vorige post:

Volgende post: