De geest en de fles van de Grondwet

door GB op 31/08/2009

in Haagse vierkante kilometer

Van de week wordt het academisch jaar geopend. Dat betekent dat er weer college wordt gegeven over de Grondwet. Van de week begint ook het parlementaire jaar weer. Ook dan gaat het over de Grondwet.

De eerste testcase zal wellicht Prinsjesdag worden. De Grondwet bevat daar namelijk een norm voor (artikel 65) en er wordt nu moeilijk gedaan over de betekenis daarvan. Het kabinet overweegt om de begroting en de bijbehorende stukken al eerder bekend te maken en de koningin een ‘visionair verhaal’ te laten vertellen op Prinsjesdag. ‘In strijd met de Grondwet!‘ werd er al geroepen, maar dat was niet heel erg zinvol.

En nu is er dan de mening van de Eerste Kamer. De hogepriesters van het constitutionele recht brengen ‘de geest van de Grondwet’ in stelling tegen de visionaire troonrede. En waarom? ‘Het is onwenselijk dat de koningin het land toespreekt wanneer al bekend is wat ze gaat zeggen.’

Tegelijk is het de Eerste Kamer waar nog een achterhoedegevecht plaatsvindt over de wenselijkheid van toetsing van formele wetten door de rechter aan de Grondwet. Misschien is nu duidelijk waarom. Een rechter die gaat toetsen aan een zelf bij elkaar georakelde geest van de Grondwet klinkt mij ook niet heel comfortabel.

Maar misschien is het een idee om de geest van de Grondwet terug in de fles van de tekst te stoppen. Want hoe moeten we de geest van de Grondwet opnemen in onze serie De Grondwet in plaatjes?

1 RML 05/10/2009 om 20:15

Ik vraag me keer op keer af wat nu nog het belang van de grondwet is. Want wat staat er nu in: vage sociale beloftes waar niemand enig recht aan kan ontlenen; verklaringen waaraan Nederland reeds door Europese en andere internationale verdragen en jurisprudentie gebonden is; en een aantal regeltjes waarmee enkele bevoegdeheden worden geattributeerd (is dat een woord?).

De eerste twee typen artikelen kunnen gevoeglijk worden geschrapt. Wat voegen ze toe?

Het laatste type artikel kan ook eenvoudigweg in een formele wet worden opgenomen.

Wat blijft er dan over? Niets. Grondwet? Weg ermee. In ieder geval het vod waar we het nu mee moeten doen.

Vorige post:

Volgende post: