De goeie kantjes van rassenrellen?

door WJLH op 01/09/2010

in Grondrechten, Haagse vierkante kilometer

Who's afraid of red, white and blue...Gisteren verklaarde de president van Irak dat elke Irakees 31 augustus voortaan in zijn geheugen gegrift zal staan omdat op die dag Irak zijn soevereiniteit weer heeft herkregen.

Bij ons is 31 augustus 2010 ook een memorabele dag geworden, ondanks dat we niet weten hoe het afloopt: bij sommige fractieleden van het CDA is eindelijk doorgedrongen (brief Ab Klink 1 sept.) wie Wilders is en dat hij ook wil handelen naar zijn woorden.

Het zij te hopen dat zij inzien dat ofschoon Wilders veel stemmen heeft gewonnen, zijn beweging en zijn opvattingen daarom niet minder verwerpelijk zijn geworden.

Laten we niet vergeten dat Wilders zich bepaald ambigu over rassenrellen heeft uitgelaten:

“Wat wilt u dan dat ik zeg: landgenoten, trekt ten strijde tegen criminele allochtonen? Ik zit hier juist om te voorkomen dat er rassenrellen uitbreken. Maar ik wil er dus wel iets aan toevoegen. Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan. Met die rellen schudt de samenleving de politiek wakker en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen, voordat het echt te laat is en er misschien een revolte uitbreekt.”

Overigens vindt HP/de Tijd (sinds Fortuyn het lijfblad van de Beweging) dat je dus niet kunt zeggen dat ‘Wilders zich wel eens dubbelzinnig (heeft) uitgelaten over fysiek geweld tegen minderheden’.

Uit het citaat blijkt namelijk volgens HP/de Tijd dat het ‘even wat genuanceerder’ ligt.

Die nuance bestaat ‘em er dan in dat rassenrellen ook zo hun goeie kantjes hebben?

Laat we de woorden van Heinrich Heine niet opnieuw vergeten:

“Das war ein Vorspiel nur, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.” (Uit de roman Almansor uit 1820).

O ja, mocht de PVV toch ‘noodzakelijk zijn voor de vorming van een kabinet’ (hoe moet je het anders noemen?), dan moeten we niet opkijken als de premier 1,3 miljoen  ‘Ik ben woedend’-postkaarten in de bus krijgt.

1 WvdB 01/09/2010 om 12:39

Ik vind deze post eigenlijk schandalig en afdoen aan de kwaliteit van dit weblog. “Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil (..)” is een ondubbelzinnge afwijzing van rellen. Wilders is dus tegen ‘boekverbranding’. Mocht het toch zover komen dan gaat Wilders ervan uit dat die rellen de politiek wakker schudt en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen, voordat het echt te laat is en er misschien een revolte uitbreekt, dus om juist te voorkomen dat man am Ende Menschen verbrennt.

2 WJLH 01/09/2010 om 13:59

Als we de Nederlandse regering moeten geloven, is Wilders zelf voornemens geweest delen van de Koran te verbranden. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding was hij van plan delen van de Koran te verscheuren. Zie bijv. dit artikel in de Volkskrant http://www.volkskrant.nl/binnenland/article522094.ece/Wilders_wilde_Koran_verbranden

Overigens, ik vind Wilders woorden géén ondubbelzinnige afwijzing van rellen, maar dat is een kwestie van intepretatie van de woordkeus en de zinsconstructie.

3 WvdB 01/09/2010 om 14:21

Je gooit werkelijk alles op één hoop. Als Wilders al tot koranverbranding zou hebben willen overgaan, dan is dat nog geen rel (een verstoring van de openbare rust door een menigte, meestal gepaard gaand met geweld en politieoptreden, of dreiging of oproeping tot die verstoring). Je bent uiteraard vrij te interpreteren wat je wllt, maar Wilders’ tekst biedt geen enkel houvast voor je interpretatie, integendeel.

Vorige post:

Volgende post: