De Grondwet en Prinsjesdag, een moeizaam huwelijk

door Redactie op 16/09/2009

in Haagse vierkante kilometer

Post image for De Grondwet en Prinsjesdag, een moeizaam huwelijk

Een visionaire troonrede op Prinsjesdag is in strijd met artikel 65 van de Grondwet aldus een principiële Eerste Kamer.

“Jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven.” 

Desondanks werd de troonrede dit jaar gekenmerkt door visionaire trekken. Helaas hield die visie niet meer in dan een voorspelling van donkere tijden en veel rampspoed. Daarmee lijkt het kabinet de geesten rijp te willen maken voor daadwerkelijk visionaire maatregelen. Maar schijn bedriegt, ambtelijke werkgroepen zullen er voor zorgen dat er lang genoeg wordt gepolderd zodat daadkracht gegarandeerd uitblijft.

Naast dit visionaire gedeelte noemde ons staatshoofd ook keurig lijstjes met maatregelen:

“Drie miljard euro wordt geïnvesteerd in nieuwbouw en onderhoud van scholen, ziekenhuizen, woningen en infrastructuur en in energiebesparing. Hiermee wil de regering de economie stimuleren. Eveneens wordt drie miljard euro uitgetrokken voor arbeidsmarkt en bedrijfsleven en voor onderwijs en kennis. Bedrijven worden gesteund met ruimere kredietfaciliteiten en met regelingen voor deeltijdwerkloosheid. Daardoor zullen meer werknemers hun baan behouden.” 

Strijd met artikel 65 van de Grondwet lijkt hiermee afgewend. Is de constitutionele orde hiermee dan definitief gered? Nee, de slag is gewonnen maar de oorlog verloren.

U kunt zich wellicht de schok voorstellen toen menig televisiekijker zich realiseerde dat met het binnengaan van de Ridderzaal door de koningin de constitutionele orde danig werd verstoord. Vele televisiekijkers dachten natuurlijk aan artikel 62 van onze geliefde (en stil beminde) Grondwet:

“De voorzitter van de Eerste Kamer heeft de leiding van de verenigde vergadering.” 

Maar deze geschokte televisiekijker zagen de voorzitster van de Tweede Kamer de koningin begeleiden. In afwijking van een gevestigde traditie, zo leek het. Een dergelijke flagrante schending van onze Grondwet zou elke rechtgeaarde patriot aan het hart moeten gaan. Op de barricaden! Niets van dat al, het 8-uur journaal meldt:

“Prinsjesdag is zonder grote incidenten verlopen.” 

Niets is minder waar….

Naschrift: De argeloze televisiekijker heeft zich in de luren laten leggen! Een opzetje van beide voorzitters: de een is voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide, de ander roept ‘leve de koningin.’ Zo kwam alles toch nog goed.

Vorige post:

Volgende post: