De Grondwet in plaatjes: artikel 101 en 102

door Redactie op 02/03/2009

in Varia


Artikel 101 en artikel 102 zijn vervallen bij Rijkswetten van 10 juli 1995, Stb. 401 en van 22 juni 2000, Stb. 294. Op de foto zien wij een huis, althans een gebouw, dat ook vervallen is.

Vorige post:

Volgende post: