De Grondwet in plaatjes: artikel 11

door LD op 11/01/2009

in Varia


Artikel 11: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Vorige post:

Volgende post: