De Grondwet in plaatjes: artikel 124

door LD op 27/11/2009

in Varia

1. Voor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen overgelaten.

2. Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies en gemeenten worden gevorderd bij of krachtens de wet.

Vorige post:

Volgende post: