De Grondwet in plaatjes: artikel 13, lid 2

door LD op 12/02/2009

in Varia


Artikel 13, lid 2: Het telefoon- en telegraafverkeer is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Vorige post:

Volgende post: