De Grondwet in plaatjes: artikel 136

door LD op 02/12/2009

in Varia

De geschillen tussen openbare lichamen worden bij koninklijk besluit beslist, tenzij deze behoren tot de kennisneming van de rechterlijke macht of hun beslissing bij de wet aan anderen is opgedragen.

Vorige post:

Volgende post: