De Grondwet in plaatjes: artikel 141

door GB op 07/11/2009

in Varia

De tekst van de herziene Grondwet wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt, waarbij hoofdstukken, paragrafen en artikelen kunnen worden vernummerd en verwijzingen dienovereenkomstig kunnen worden veranderd.

[De foto is de afkondiging van de Grondwet in januari 1947, toen bekendmaking van grondwetswijzigingen nog een feitelijke aangelegenheid was.]

Vorige post:

Volgende post: