De Grondwet in plaatjes: artikel 18

door LD op 22/04/2010

in Grondrechten, Varia

1. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.

2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

1 PJK 22/04/2010 om 16:34

Ondanks dat ik gestemd heb voor de optie: “Het is wel mooi geweest” ben ik door dit plaatje toch van mening veranderd!

Vorige post:

Volgende post: