De Grondwet in plaatjes: Artikel 20 lid 3

door MD op 28/04/2010

in Grondrechten, Varia

3. Nederlanders hier te lande die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Vorige post:

Volgende post: