De Grondwet in plaatjes: artikel 25

door LD op 02/06/2009

in Varia

Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens erfopvolging over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het oudste kind voorrang heeft, met plaatsvervulling volgens dezelfde regel.

Vorige post:

Volgende post: