De Grondwet in plaatjes: artikel 27

door LD op 05/08/2009

in Varia

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging overeenkomstig de regels in de voorgaande artikelen gesteld. Na de afstand geboren kinderen en hun nakomelingen zijn van de erfopvolging uitgesloten.

Vorige post:

Volgende post: