De Grondwet in plaatjes: artikel 29

door FTG op 08/05/2009

in Varia

Wanneer uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen, kunnen bij een wet een of meer personen van de erfopvolging worden uitgesloten.

Vorige post:

Volgende post: