De Grondwet in plaatjes: artikel 35

door FTG op 11/05/2009

in Varia

Wanneer de ministerraad van oordeel is dat de Koning buiten staat is het koninklijk gezag uit te oefenen, bericht hij dit onder overlegging van van het daartoe gevraagde advies van de Raad van State aan de Staten- Generaal, die daarop in verenigde vergadering bijeenkomen.

Vorige post:

Volgende post: