De Grondwet in plaatjes: artikel 36

door FTG op 24/02/2010

in Varia

De Koning kan de uitoefening van het koninklijk gezag tijdelijk neerleggen en die uitoefening hervatten krachtens een wet, waarvan het voorstel door of vanwege hem wordt ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

Vorige post:

Volgende post: