De Grondwet in plaatjes: artikel 37 lid 2

door Redactie op 07/08/2009

in Varia

De regent wordt benoemd bij de wet. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

[NB. Auteur vraagt zich af of het niet grammaticaal juister zou zijn te spreken van ‘het regent’.]

Vorige post:

Volgende post: