De Grondwet in plaatjes: artikel 4

door GB op 07/04/2009

in Varia

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

Vorige post:

Volgende post: