De Grondwet in plaatjes: artikel 40

door GB op 05/06/2009

in Varia

De Koning ontvangt jaarlijks ten laste van het Rijk uitkeringen naar regels bij de wet te stellen. Deze wet bepaalt aan welke andere leden van het koninklijk huis uitkeringen ten laste van het Rijk worden toegekend en regelt deze uitkeringen.

Vorige post:

Volgende post: