De Grondwet in plaatjes: artikel 45

door LD op 12/08/2009

in Varia

1. De ministers vormen te zamen de ministerraad.

2. De minister-president is voorzitter van de ministerraad.

3. De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

Vorige post:

Volgende post: