De Grondwet in plaatjes: artikel 48

door LD op 28/05/2010

in Haagse vierkante kilometer

Het koninklijk besluit waarbij de minister-president wordt benoemd, wordt mede door hem ondertekend. De koninklijke besluiten waarbij de overige ministers en de staatssecretarissen worden benoemd of ontslagen, worden mede door de minister-president ondertekend.

Vorige post:

Volgende post: