De Grondwet in plaatjes; artikel 49

door FTG op 08/04/2009

in Varia

Artikel 49 Grondwet: Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de ministers en de staatssecretarissen bij de aanvaarding van hun ambt ten overstaan van de Koning een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af, en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.

Vorige post:

Volgende post: