De Grondwet in plaatjes: artikel 5

door FTG op 01/05/2009

in Varia

“Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen”

Vorige post:

Volgende post: