De Grondwet in plaatjes: artikel 58

door LD op 24/07/2009

in Varia

Elke kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar nieuwbenoemde leden en beslist met inachtneming van bij de wet te stellen regels de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrieven of de verkiezing zelf rijzen.

Vorige post:

Volgende post: